Afstandsmærker i gulv i dagligvarebutik

Arkivfoto: Colourbox 

Hvis du har været syg med corona og mener, du kan være blevet smittet i forbindelse med dit arbejde, er det vigtigt at det bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AE).
Siden april har det været muligt for medarbejdere at søge erstatning, hvis det er sandsynligt, de er blevet smittet på jobbet. Det er AE, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der er tale om en arbejdsskade. De nye regler er lavet bl.a. på baggrund af forårets kritik fra HK og andre fagforeninger om, at covid-19 også skal kunne anerkendes som en arbejdsskade.
Hvis din sygdom bliver anerkendt som en arbejdsskade, vil AE beregne en erstatning. Den bliver vurderet i forhold til varige mén, erhvervsevnetab og helbredsudgifter. For at blive anerkendt som arbejdsskade, skal det kunne sandsynliggøres, at du har været udsat for smitte eller risiko for smitte i forbindelse med dit arbejde.

Anerkendes nu som arbejdsskade
I juli havde 772 personer anmeldt sager om corona til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Tallet omfatter dels anmeldelser om selve sygdommen, men også sager om f.eks. allergi som følge af brug af værnemidler. I juli var 58 sager afgjort, hvoraf 27 blev anerkendt, mens 31 blev afvist. 
Kilde: aes.dk

Hvem kan få erstatning?

En anerkendelse af corona som arbejdsskade er ikke afhængig af, hvad du arbejder som, men under hvilke omstændigheder du arbejder. Det kan f.eks. være, hvis du er på en arbejdsplads med mange kunder, et sted hvor myndighedernes anvisninger ikke bliver overholdt, eller hvis du har svært ved at undgå fysisk kontakt i dit arbejde. En mulig arbejdsskadesag er altså ikke begrænset til, hvilken faggruppe du hører til, men om det er sandsynligt, at du kan være blevet smittet på din arbejdsplads. Du kan læse meget mere om, hvordan arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 vurderes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Hvad skal du selv gøre? 

En eventuel arbejdsskade bliver som udgangspunkt anmeldt af din egen læge. Er du blevet syg, er det derfor yderst vigtigt, at du kontakter din læge og fortæller, at du kan være blevet smittet i forbindelse med dit arbejde. Er du i tvivl om, hvad du selv skal gøre, hvordan et skadesforløb evt. vil være, hvilke rettigheder du har i forbindelse med din sygdom eller lignende, kan du altid tage fat i din lokale HK-afdeling på 7011 4545. Vi guider dig igennem både et evt. erstatningsforløb og kan hjælpe med alt vedrørende dine rettigheder, hvis du er eller bliver sygemeldt.