Fritvalgskontoen steg i forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger. Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen.dk

Denne artikel gælder for dig, der er ansat på en funktionær- eller butiksoverenskomst mellem HK HANDEL og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIOII eller Danske Slagtermestre. Er du på en overenskomst med Coop, BA eller SFU, er dine vilkår ved at blive forhandlet. Er du på en anden overenskomst, kan du høre, hvad der gælder for dig hos din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling (tlf. 7011 4545). Log ind på MitHK for at se, hvilken overenskomst du er på.

1. marts 2020 trådte de nye overenskomster i kraft for størstedelen af de ansatte i handelsbranchen. Det betød, at der samtidig kom nogle ændringer i, hvordan du kan bruge din fritvalgskonto. Desuden er satserne over de næste år blevet hævet. Her kan du få overblikket over, hvilke regler der gælder for dig nu.

Hvor meget får jeg på min konto?

Fritvalgskontoen bliver forhøjet hvert år de næste tre år fra 4 % i 2019 til:
1. marts 2020: 5 %
1. marts 2021: 6 %
1. marts 2022: 7 %
Den første stigning i marts 2020 sker med tilbagevirkende kraft. Tjek din lønseddel, om du har fået det rigtige beløb, og kontakt evt. jeres lønkontor, hvis der er sket en fejl. Du kan også altid kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

Hvilke nye muligheder har jeg?

Fra overenskomstfornyelsen i år har du nu også mulighed for at afholde barns 2. sygedag og bruge den til lægebesøg med barn.
Hvert år i maj skal du bestemme, hvad der skal ske med din fritvalgskonto det følgende år. Hvis du ikke vælger noget, kan din arbejdsgiver nu udbetale kontoen løbende med din løn. Det er dog en forudsætning for udbetalingen, at din arbejdsgiver har opfordret dig til at træffe et valg.
Hvis du ønsker seniorfrihed, er det særligt vigtigt, du meddeler det i maj, da din seniorfrihed bortfalder, hvis din konto løbende bliver udbetalt.

 

Sådan fungerer fritvalgskontoen

Fritvalgskontoen er en ordning, der findes på de fleste af HK Handels overenskomster. Den giver dig mulighed for at vælge, om du f.eks. vil have mere i pension, løn eller ekstra frihed. Kontoen kan bruges til ekstra feriepenge, ekstra pension, to børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag, lægebesøg med børn eller løbende udbetaling med din løn.

Vil du vide mere om din fritvalgskonto? Se de oftest stillede spørgsmål om fritvalgskontoen, når du er handelsansat