Lars Andersens streg er bl.a. kendt fra Kommunalbladet og DL Magasinet, og tillidsrepræsentanter har givet udtryk for, at de gerne vil benytte hans finurlige tegninger og vignetter til bl.a. mødeindkaldelser og opslag. På TR-portalen kan du finde en mappe, der er lige er blevet opdateret med nye illustrationer.

HK Kommunal har betalt for dem, og de må kun bruges i sammenhænge, hvor afdelinger, landsforeninger og arbejdspladsklubber under HK Kommunal er involveret.

Find dem her i en zip-komprimeret mappe på TR-portalen (kræver login).