Lars Andersens streg er bl.a. kendt fra Kommunalbladet og DL Magasinet, og tillidsrepræsentanter har tidligere efterspurgt muligheden for at benytte hans tegninger til bl.a. mødeindkaldelser og opslag. På TR-portalen kan du nu finde en mappe, der er opdateret med nye tegninger.

Nogle stykker af de nye handler om de kommende overenskomstforhandlinger. Navnet på disse filer begynder alle med ”OK21”, og de kan med fordel anvendes, når der om kort tid skal indsamles input og forslag fra medlemmer og klubber. Du hører mere om OK21-forberedelserne i næste TR-nyhedsbrev, der forventes at blive udsendt inden for de næste par uger.

HK Kommunal har betalt for tegningerne, og de må kun bruges i sammenhænge, hvor afdelinger, landsforeninger og arbejdspladsklubber under HK Kommunal er involveret.

Find dem her i en zip-komprimeret mappe på TR-portalen (kræver login).