Det betyder, at dit samlede fagforeningskontingent fra 1. september bliver 457 kr. om måneden. For deltidsmedlemmer havner det månedlige kontingent på 267 kroner efter en stigning på 10 kr..

De fleste af jer er også medlem af HK’s A-kasse. Her stiger kontingentet med 6 kr. om måneden til 505 kr.

Der sker ingen stigninger på den månedlige udgift til lønforsikringen, som fortsat er på 79 kr.

Både kontingent til HK og a-kassen er fradragsberettigede, så den reelle udgift til medlemskabet er ca. 26 % lavere efter skat. HK giver Skat besked, så du skal ikke selv gøre noget for at få fradraget.

Nedenfor kan du se flere detaljer om dit kontingent som fuldtids- og deltidsmedlem:



Fuldtidsmedlemmer:

  Satser frem til
31/8 2020 for
fuldtidsforsikrede
Satser pr. 1/9
2020 for
fuldtidsforsikrede 


 Stigning (kr.)

 Fagforening      
 Lokalafdeling          214,95         222,79       7,84
 Forbund         155,05         158,21       3,16
 Sektor HK Privat           72,00           76,00       4,00
          442,00         457,00     15,00
       
 A-kassse      
 Bidrag til administration         140,00         146,00       6,00
 Bidrag til staten         359,00         359,00       0,00
          499,00         505,00       6,00


Deltidsmedlemmer:

  Satser frem til 
31/8 2020 for 
fuldtidsforsikrede 
Satser pr. 1/9
2020 for
fuldtidsforsikrede

 

 Stigning (kr.)

 Fagforening      
 Lokalafdeling          107,47         111,89        4,42
 Forbund            77,53           79,11        1,58
 Sektor HK Privat            72,00           76,00        4,00
           257,00         267,00      10,00
       
 A-kasse      
 Bidrag til administration          140,00          146,00         6,00
 Bidrag til staten          240,00          240,00        0,00
           380,00          386,00        6,00