Logoer for de 8 kompetencer, som HK Privat har udpeget

At kravene til dig som medarbejder ændrer sig konstant, er en gammel sandhed. Men den er stadig højaktuel i dag, hvor den digitale udvikling betyder, at flere og flere arbejdsgange bliver automatiseret og kører stort set uden menneskelig indblanding.

Men hvad betyder den konstante forandring for dig og dit job? Hvad er det, du skal kunne nu, om et halvt år, om 5 år, om 10 år, om …?

- Når vi kigger ind i fremtiden, så kan vi se, at mange af HK’ernes arbejdsopgaver, som vi kender dem, vil blive overtaget af digitale løsninger, robotter eller andre former for kunstig intelligens. Derfor har vi i HK Privat fokus på, hvad det er, der adskiller teknologi og mennesker. Hvor er mennesker stadig unikke? Teknologien er god til at løse veldefinerede opgaver, men den har eksempelvis ikke evnen til at se, hvor der opstår nye udfordringer og muligheder og finde tilpassede, kreative løsninger, siger Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat.

De kompetencer, som vil være i høj kurs, handler altså i høj grad om alt det, som robotteknologi og digitale løsninger ikke kan.
Derfor har HK Privats uddannelsesafdeling udvalgt 8 grundlæggende kompetencer, som vil være afgørende i fremtiden. Det særlige ved de udvalgte kompetencer er, at de ikke knytter sig til et bestemt fag eller faglighed, men går på tværs af fagligheder.

- Fagligheden skal selvfølgelig være på plads. Men fagligheden skal i højere grad kombineres med kompetencer som kritisk sans, kreativitet og analytisk tilgang. Her har HK’erne allerede en fordel: Det er typisk dem, der binder de forskellige dele af en virksomhed sammen. De kender alle led i virksomheden og har et indgående kendskab til arbejdsprocesserne, lige fra starten og til et produkt ender ude ved kunderne, forklarer Anja C. Jensen.

De 8 grundlæggende kompetencer præsenteres i et nyt stort online-univers. I online-universet får du en præsentation af kompetencerne, læringsmateriale og forslag til uddannelsesveje på akademi- og AMU-niveau. Du vil også kunne finde gratis kurser inden for de forskellige kompetencer.

Næstformanden håber, at medlemmerne vil tage godt imod det nye online-univers, og at flere medlemmer får taget hul på efter- og videreuddannelse.

- Vi ved desværre fra undersøgelser, at en stor gruppe af HK Privats medlemmer sjældent eller aldrig tager efter- eller videreuddannelse. Enten fordi de synes, det går meget godt, eller fordi de ikke lige kan se, hvad det skal bruges til - hvad det vil give dem konkret. Til dem er mit råd: Tjek kompetencerne ud, gør dig overvejelser om hvor du selv kunne blive endnu dygtigere, find et kursus og kom afsted. Når du først er i gang, så kommer næste skridt af næsten sig selv, siger Anja C. Jensen.

Se HK Privats temaside om fremtidens kompetencer

De 8 grundlæggende kompetencer

Kommunikation og relationer

Du er bindeled mellem kolleger og afdelinger, mellem virksomhed og kunder og er i kontakt med mange mennesker hver dag.

Styrk dine evner til at kommunikere og pleje dine professionelle relationer ved at være åben, nysgerrig og dele ud af din viden og erfaringer. 

Praktisk Problemløsning

Du har viden om processer, procedurer og rutiner i virksomheden. Du kan analysere og forstå et problem og vurdere, hvilke handlinger, strategier eller værktøjer, der skal til for at løse problemet.

Styrk din evne til praktisk problemløsning ved at gå pragmatisk til opgaverne, acceptere fejl og være klar på det uventede.

Forretningsforståelse

Du er ekspert på netop det produkt eller den proces, du sidder med. Den viden sammen med dit generelle indblik i virksomheden er din fordel og styrke, når markeder og brancher forandrer sig.

Styrk din forretningsforståelse ved at interessere dig for din virksomhed, det marked og den branche, I er en del af.

Kritisk tænkning

Du kan stille de gode spørgsmål. Du har evnen til at undre dig, forholde dig kritisk og udforske og udfordre forskellige perspektiver på en problemstilling.

Styrk din evne til at tænke kritisk ved at turde stille spørgsmålstegn ved måden, I gør tingene på, og udfordre ”vi plejer”.

Kreativ tænkning

Du kan forholde dig nysgerrigt, open minded og udfolde og forfølge nye tanker og ideer.

Styrk din kreative tænkning ved at gå forrest, når det kommer til at lære nyt og prøve nye metoder af.

Forståelse for projektarbejde

Du har stor viden om både dit fagområde og kender arbejdsgangene og processerne i virksomheden. Den viden skal du bringe i spil i projektarbejdet, hvor du i fremtiden skal se dig selv som ekspert og en uundværlig del af projektgruppen.

Styrk din forståelse for projektarbejde ved at byde ind med dine kompetencer og bidrage, hvor du kan, i små og store projekter. 

Teknologiforståelse

Teknologi er et omdrejningspunkt i dit arbejde. HK-opgaver bliver automatiseret og digitaliseret, når ny teknologi flytter ind og overtager rutineprægede opgaver. Derfor er det vigtigt, du har en god teknologiforståelse.

Styrk din teknologiforståelse ved at sætte dig ind i nye teknologier, og hvordan teknologien kan bruges i praksis. 

Service Mindset

Du er serviceminded. men ved godt, at god service ikke slutter ved for kunderne. Det er mindst lige så vigtigt, at man internt i virksomheden er serviceminded over for hinanden.

Styrk dit service-mindset ved at bidrage positivt til at få opgaverne løst godt og gå den ekstra mil for at hjælpe dine kolleger. Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller brug for et godt råd, så skriv til HK Privats faglige konsulent Katrine Ansbøl på katrine.ansboel@hk.dk. Skriv "Fremtidens kompetencer" i emnefeltet.