Med en pris på 41 kroner om måneden er de 48.000 medlemmer af HK Kommunal omfattet af Danmarks billigste lønforsikring. I den anden ende af skalaen ligger Krifas lønforsikring, der er cirka ti gange dyrere.

Det fremgår af en ny analyse fra tænketanken CEVEA, der har set på udviklingen i forskellige supplerende lønforsikringer.

Derudover giver de kollektive lønforsikringer som HK Kommunals ifølge analysen typisk mere fordelagtige forsikringsbetingelser end de private ordninger.

HK Kommunal er firstmover

I HK Kommunal er formand, Lene Roed, særdeles tilfreds med, hvordan lønforsikringen for HK’ere i kommuner og regioner er placeret i analysen.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi i HK Kommunal så rigtigt, da vi tilbage i 2012 som den første fagforening i Danmark etablerede en kollektiv lønforsikring. Den er prisbillig, giver gode vilkår og har givet tusinder af vores medlemmer et tiltrængt økonomisk pusterum i en svær tid, siger Lene Roed.

Dagpengesats skal forbedres

Formanden understreger, at en lønforsikring langt fra kan stå alene, når det drejer sig om at sikre lønmodtagerne i tilfælde af ledighed.

- En af grundene til, at vi overhovedet har en lønforsikring er jo, at dagpengene siden 1990’erne løbende er blevet udhulet. Den kompensation, man som lønmodtager får i form af dagpenge, hvis man bliver arbejdsløs, er i dag så lille, at mange har svært ved at få økonomien til at hænge sammen uden en ekstra godtgørelse, siger Lene Roed og fortsætter:

- Sideløbende med at vi hele tiden udbygger og forbedrer vores lønforsikring, vil jeg sammen med andre gode kræfter ad politisk vej arbejde benhårdt på at få dagpengene ført op på et anstændigt niveau.

Lønforsikring for alle

HK Kommunals lønforsikring har i løbet af de seneste otte år dannet skole for andre fagforeninger, men bør ifølge formanden ikke sammenlignes med de private forsikringsordninger.

- Helt afgørende er det for mig, at vores lønforsikring er kollektiv. Ledighed kan ramme alle, og det bør være sådan, at alle medlemmer hæfter solidarisk for hinanden. Private lønforsikringer er i høj grad forbeholdt de stærkeste. For en rigtig fagforening giver private ordninger ingen reel mening, fastslår Lene Roed.

Med HK Kommunals lønforsikring får medlemmerne suppleret sine dagpenge, så man får 80 procent af den hidtidige løn et halvt år i tilfælde af afskedigelse. Ledige medlemmer har siden ordningens start modtaget i alt 96 millioner kroner via lønforsikringen.

Ulige adgang til lønforsikringer

Ceveas analyse konkluderer også, at der igennem de seneste ti år er sket en markant stigning i antallet af danskere, der er økonomisk forsikrede mod ledighed.

Forskellige faggrupper har imidlertid meget ulige adgang til, om de kan få en lønforsikring til en fornuftig pris på attraktive vilkår. Faggrupper med en høj ledighedsrisiko betaler mere og får en dårligere dækning end dem med lav risiko for arbejdsløshed.

De kollektive – eller solidariske – lønforsikringsordninger findes udover i HK Kommunal også i HK Stat, HK Privat, BUPL, Socialpædagogerne og i Malerforbundet.

Artiklen er opdateret 14. august 2020