”Giv din kommune en økonomisk krammer – på afstand”

Sådan lød corona-referencen i den kampagne, som borgerservice i Århus lige inden sommerferien sendte ud til et udsnit af borgere med gæld til kommunen.

- Vi tænkte, at der måske var vindue i forhold til at få folk til at betale deres gæld, fordi en del måske valgte at sætte deres forbrug ned i krisen. Og så brugte vi referencen til corona til at sige, at din kommune måske havde brug for en krammer, af økonomisk art, fortæller Finn Bruun Ravnsbæk, leder af backoffice i Borgerservice, hvor opkrævning hører under. 

Resultat gav 10 gange indsatsen

Det var ikke en kæmpe kampagne - Finn Bruun Ravnsbæk vurderer, at der ikke engang er brugt 100.000 kroner i resurseforbrug på at skrive eller ringe ud til knap 10.000 borgere og virksomheder, hvor alle rykkerprocedurer var udtømte – og pengene på den måde let kunne være tabte.

- Men det har givet fine resultater alligevel. Lige nu har vi fået cirka 1 million kroner ind i indbetalinger eller afdragsordninger fra knap 400 borgere. Og det er altså bevis for, at det nytter at gøre bare en lille smule ekstra.

Der er to gældstyper, som står for den største del af resultatet er betalinger af pligtlån (boligindskud til fx almennyttige boliger) samt skyldige beløb til daginstitutioner.