Der plejer at være et stort engagement blandt medlemmerne, når politikere og ansatte i HK Kommunal sammen med tillidsrepræsentanterne besøger arbejdspladser i hele landet forud for en overenskomstfornyelse. For tre år siden førte det til 20.000 synspunkter og input, der blev indsamlet på fysiske postkort.

OK-aktiviteterne giver forhandlerne et aktuelt billede af medlemmernes udfordringer. De aftvinger samtidig respekt hos arbejdsgiverne, der kan se, at HK Kommunals udspil er forankret i hverdagen på arbejdspladserne.

Corona betyder nye vilkår

Usikkerheden omkring corona-smitten betød, at HK Kommunal og de øvrige faglige organisationer diskuterede en forlængelse af den nuværende overenskomst fra 2018 og dermed et års udskydelse af forhandlingerne om en ny overenskomst. Den model har der ikke kunnet opnås enighed om.

Dermed er vi nu i en situation, hvor forberedelsen af en ny overenskomst skal i gang nu – og foregå under vilkår, vi ikke tidligere har kendt. HK Kommunals bestyrelse har besluttet at aflyse den fysiske indsamling af input og i stedet erstatte den med en digital indsamling. Man vil ikke udsætte medlemmer, politikere og ansatte for den smitterisiko, der ville ligge i at møde mange mennesker rundt omkring i landet.

Materialer til lokale møder og aktiviteter

Der kan selvfølgelig arrangeres klubmøder om OK21 og på anden vis skabes aktivitet om OK21 på din arbejdsplads, blandt andet i forbindelse med formulering af klubbens overenskomstkrav. Til dit brug som TR kan du her downloade:

I forbindelse med med OK18 blev der fra blandt andet klubber og afdelinger indsamlet knap 300 forslag til overenskomstkrav. Håbet er, at engagementet bliver lige så stort denne gang, selv om aktiviteterne afvikles på en anden måde på grund af corona.

Har du brug for at afvikle et virtuelt møde med de medlemmer, du er TR for, eller med nogle af dem, er her en række tips og trick til det gode virtuelle møde

Tidsplan for OK21

3.-18. september 2020: Digital indsamling af medlemmernes synspunkter.

25. september 2020: Sidste frist for at indsende forslag til formelle overenskomstkrav- Kravene kan indsendes via hk.dk/ok21 (Siden åbner 19. august 2020).

21. oktober 2020: Bestyrelsen og forhandlingsudvalget vedtager overenskomstkrav.

December 2020: Forhandlingsfællesskabet udtager overenskomstkrav, og der udveksles krav med arbejdsgiverne.

Januar-februar 2021: Forhandlinger.

Marts/april 2021: Urafstemning blandt medlemmerne.