Det er især kvinder, der låner biblioteksmaterialer. I første kvartal af 2020 stod kvinder for 70 procent af alle lån.

Det viser den første statistik nogensinde fra Danmarks Statistik, som knytter bibliotekernes udlån sammen med karakteristika for lånerne via adgang til data fra folkebibliotekernes administrationssystem.

Aldersmæssigt er gruppen 40-49 årige, som er de flittigste lånere af såvel bibliotekerne som e-reolen – med gruppen 30-39 årige lige i hælene.

Desuden kan man se, at 75 procent af lånerne har enten en mellemlang/bachelor eller en videregående uddannelse.

Udlån af fysiske bøger stiger

Der er nærmest sket et mirakel på biblioteksområdet – tendensen med færre fysiske udlån er vendt.

For første gang i ti år er udlånet af fysiske bøger i stigning, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Helt præcist blev der i 2019 udlånt godt 45.000 flere fysiske bøger end i 2018, sådan at det samlede udlån af bøger nu hedder cirka 24,5 millioner.

Mere tilgængelighed af materialer

Tallene kommer kun kort tid efter, at Slots- & Kulturstyrelsen og landets centralbiblioteker har indgået en ny rammeaftale for de næste fire år med tre kulturpolitiske temaspor.

Her hedder de tre temaspor: 'Glæden ved sprog, litteratur og læsning', 'Kultur for alle' og 'Borgeren i den digitale transformation'.

En anden del af aftalen indeholder en såkaldt tydeligere og mere markant materialeoverbygning.

Det betyder, at bibliotekerne beholdning af materialer skal være mere tilgængelig, mere synlig og mere transparent for lånerne/brugeren.