Rita Bundgaard

Det er alt for tidligt at gøre regnestykket op og sige, at staten har sparet millioner, når man ikke ved, hvad alle de omfattede myndigheder får af ekstraudgifter, siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat, om evalueringen af 1. bølge af statens facility management. Foto: Mikkel Østergaard. 

Kunderne er utilfredse, men det går overordnet godt. Der har været startvanskeligheder, men det bliver hele tiden bedre. Sådan kan Bygningsstyrelsens evaluering af bølge 1 i statens facility management (SFM) opsummeres. 

Overordnet set er ydelserne på et tilfredsstillende niveau, konkluderer Bygningsstyrelsen i en evalueringsrapport som torsdag den 13. august blev offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Rapporten evaluerer udliciteringens ”bølge 1”, hvor opgaver som intern service, sikkerhed og vedligeholdelse af alt fra kaffemaskiner til statens bygninger og biler som noget nyt blev udliciteret i en samlet facility management-pakke med Bygningsstyrelsen som ansvarlig. Rengøring, kantinedrift, affaldshåndtering og udendørs arealer er også med i det samlede milliardudbud.

Markant fald i tilfredshed

I rapporten har styrelsen spurgt kontaktpersoner og medarbejdere på de statslige arbejdspladser, samt medarbejdere fra Bygningsstyrelsen og ISS, hvordan de har oplevet de første 6 måneder. Generelt er medarbejderne fra Bygningsstyrelsen og ISS mere tilfredse end ”kunderne” i de forskellige styrelser, som er spurgt.

2,3 på en skala fra 1-5. Sådan lyder gennemsnittet for den generelle tilfredshed med SFM-løsningen blandt de 28 kontaktpersoner. Gennemsnittet er altså et stykke under 3 som er middel. 28 kontaktpersoner og 113 medarbejdere har svaret. Svarene viser et klart fald i tilfredsheden siden udliciteringen.

I en baseline-måling før serviceopgaverne blev samlet og overført, lød medarbejdernes generelle tilfredshed på 3,7. Nu er gennemsnittet faldet til 2,9.

Tilfredsstillende på dette tidspunkt

Bygningsstyrelsen anerkender, at tilfredsheden er faldet, men det er et fald, som er acceptabelt, lyder det.

- Som det ser ud lige nu, bliver 88 procent af de indmeldte opgaver løst inden for den aftalte tid med en acceptabel brugertilfredshed på 2,9 af 5. Vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre, og der udestår et stort stykke arbejde, før vi er helt i mål, men på det her tidspunkt i kontraktens løbetid, synes jeg, at det samlet er et tilfredsstillende niveau, udtaler kontorchef i Bygningsstyrelsen Emil Blomqvist Lund i en pressemeddelelse.

Kunderne peger på flere udfordringer, men generelt går 3 udfordringer igen, skriver Bygningsstyrelsen. Der er problemer med fakturering, uklarhed omkring snitflader og manglende kommunikation.

En række af HK Stats tillidsrepræsentanter på de omfattede arbejdspladser har tidligere kritiseret den leverede service og netop kritiseret uklarhed om snitflader og manglende kommunikation.

Læs også: HK’ere under pres fra sure kolleger: Det er ude af vores hænder

Udliciteringen af serviceopgaver har fyldt meget hos medarbejderne på landets skattecentre siden oktober 2019. Og der er stadig problemer, fortæller Ulla Fabricius, der er formand for de cirka 3.400 HK-ansatte i skatteforvaltningen. Et område der med i alt omkring 9.000 medarbejdere er den største arbejdsplads ud af de 31 statslige institutioner, som er med i bølge 1.

- Der har været meget utilfredshed med de bygninger, der skulle gøres klar i juni efter corona. Der var ikke styr på hverken rengøring eller værnemidler, fortæller Ulla Fabricius. Mange skattefolk arbejder fortsat hjemmefra, og derfor er der ikke engang fuldt tryk på intern service og rengøring, tilføjer hun.

I februar fortalte skattemyndighederne til HK Statbladet, at man oplever ’et behov for at sikre en tæt opfølgning på ydelserne i henhold til kontrakten og de tilkøbsydelser, som ISS også leverer’.

Bygningsstyrelsen: Mere fokus på kerneforretning

I evalueringen fremhæver Bygningsstyrelsen også, at udliciteringen giver bedre mulighed for at de statslige medarbejdere kan udføre deres kerneopgave.

’Opsummerende kan det konkluderes, at der leveres facility serviceydelser i en tilfredsstillende kvalitet. Der er skabt en central enhed under BYGST, der målrettet og professionelt arbejder med facility management (FM) således, at institutionerne i højere grad kan fokusere på deres kerneforretning. Samtidig er der opnået betydelige økonomiske effektiviseringsgevinster’, lyder det i rapporten.

Forringede forhold – på alle måder

Flere af HK Stats tillidsrepræsentanter har betvivlet de reelle besparelser. Det gælder også Kenneth Christensen, som er tillidsrepræsentant for HK’erne i Fødevarestyrelsen. Han arbejder selv på kontoret i Glostrup, men oplever udfordringer med de nye serviceydelser på tværs af landet.

- Vi oplever forringede forhold på alle måder. Det er blevet mere bøvlet at få løst selv simple ting som at skifte en pære. Og det er besværligt, at vi skal kontrollere alle fakturaer omhyggeligt, siger Kenneth Christensen.

Han oplever, at den effektive struktur, som Fødevarestyrelsen havde nu er erstattet af flere mellemledere og færre folk til at løse opgaverne. Samtidig har styrelsen fået ekstraomkostninger, fortæller han.

- Vores kollega som lavede dyrepas blev overført til ISS. Men til pas til dyreejere, der skal have hunden eller katten med til et andet land, er en kerneopgave, så vi har måttet ansætte en studentermedhjælper til at lave det. Vi havde en supervelfungerende kantine, som er blevet dyrere. Og når vi skal flytte et skrivebord fra et kontor til et andet, så koster det også, fortæller tillidsrepræsentanten.

- Det var jo bare noget, betjentene gjorde før.

Flere af de kolleger, som sidste år blev overført til Bygningsstyrelsen og ISS, er siden blevet fyret. Ud af 137 statsansatte, som formelt blev overdraget til ISS i oktober 2019, er 29 stoppet. 15 af dem fyret fra ISS, lyder det i Bygningsstyrelsens rapport.

Det gælder også flere af de ældre kolleger i fleksjob hos Fødevarestyrelsen, fortæller Kenneth Christensen. Lige for tiden kører der en sag, hvor man forsøger at få omgjort en overdragelse og få virksomhedsoverdraget en fleksjob-kollega ”tilbage” til Fødevarestyrelsen, fortæller han.

Mere bøvlet at passe sit arbejde

I HK Stat hæfter Rita Bundgaard sig ved, at Bygningsstyrelsens evaluering af bølge 1 viser flere lave resultater blandt andet på spørgsmål om inddragelse og om, hvorvidt ”den tilbageværende opgavemængde i din institution er passende i forhold til ressourcer.”

Det er et markant fald i tilfredshed, som viser billedet af en række statslige arbejdspladser, hvor det bliver mere bøvlet at passe sit arbejde, mener Rita Bundgaard.

- Vi hører gang på gang, at ideen med udliciteringen er at frigøre kræfter hos ministerier og styrelser til at fokusere på deres kerneopgave. Men det holder ikke. Det vores medlemmer oplever er, at det bliver mere bøvlet at passe deres arbejde. Det virker måske som en bagatel, men hvis alle kaffemaskiner er ude af drift, og ingen kan få kaffe gennem flere uger, er det altså mere surt at gå på arbejde.

OAO: Stop centralisering

- Det er en klar forringelse, og hele SFM-projektet er naturligvis en spareøvelse. Men det er alt for tidligt at gøre regnestykket op og sige, at staten har sparet millioner, når man ikke ved, hvad alle de omfattede myndigheder får af ekstraudgifter, mener Rita Bundgaard.

På vegne af cirka 45.000 statsansatte i OAO-S opfordrede hun fredag den 14. august regeringen til at stoppe yderligere centralisering af statens serviceopgaver.

SFM er med samling af opgaver i store enheder, konkurrenceudsættelse og udlicitering, et barn af det new public management-styringsregime, som politikerne ellers har sagt, at de vil gøre op med. Vi har brug for at tænke nyt og gå nye veje. Det viser evalueringen med alt tydelighed. Vi opfordrer derfor regeringen til at sætte yderligere udliciteringsbølger i bero, siger Rita Bundgaard, der udover at være formand for HK Stat også er formand for OAO-Stat.

Bygningsstyrelsen kunne i marts oplyse, at 55 statslige institutioner foreløbig er udpeget til at være med i bølge 2 af statens facility management. Ifølge tidsplanen skal bølge 2 i udbud i 2021 med driftstart den første maj 2022.

SFM: ansvar for service samlet hos Bygningsstyrelsen

Den tidligere regering besluttede i 2017 at etablere en fællesstatslig løsning for facility management (SFM-løsning) og placere ansvaret for løsningen i Bygningsstyrelsen. Løsningen omfatter alle ministerier og institutioner med undtagelse af Forsvaret, politiet, den centrale anklagemyndighed og Kriminalforsorgen.
Løsningen implementeres i 3 bølger. Bølge 1, der omfatter 31 institutioner fra 12 ministerområder, blev idriftsat oktober 2019.
ISS Facility Services A/S (ISS) har vundet udbuddet som FM-leverandør til denne første bølge.
Den fællesstatslige løsning skal ifølge Bygningsstyrelsen opnå ’øget professionalisme, god kvalitet, øget fokus på kerneforretningen og en effektiviseringsgevinst’.
Den nuværende regering har foreløbig valgt at fortsætte udliciteringerne. Bølge 2 indeholder omkring 55 institutioner og er samlet i hovedstadsområdet med en samlet årlig volumen på omkring 350 millioner kroner.

Læs også: Regeringen fortsætter udlicitering: 55 statslige institutioner i ny bølge