Christian Grønnemark
- Det er positivt, at den nye ordning ikke er forbeholdt eller målrettet bestemte brancher, siger HK Hovedstadens formand Christian Grønnemark.

Regeringens udspil ”Ny ret til tidlig pension” er et godt og nødvendigt skridt mod at genoprette tilliden til velfærdskontrakten mellem staten og borgerne. Selvfølgelig skal flest muligt bidrage på arbejdsmarkedet, så længe vi kan. Men når fysikken eller psyken svigter efter et langt arbejdsliv, bør vi have ret til at trække os tilbage på en værdig måde – uden at vi skal stå med hatten i hånden, mener HK Hovedstaden.

Alene 4.500 HK'ere vil kunne få glæde af ordningen, oplyser HK Danmark.

- Det er positivt, at den nye ordning ikke er forbeholdt eller målrettet bestemte brancher. Mange HK’ere er begyndt på arbejdsmarkedet i en meget ung alder. Og selv om vi ikke har stået ved et samlebånd eller en betonblander, kan HK’ere godt være både fysisk og psykisk nedslidt efter mange år på arbejdsmarkedet, siger formanden for HK Hovedstaden Christian Grønnemark.

Mennesker og arbejdsliv er forskellige, og derfor er der brug for ordninger, der sikrer en fleksibel tilbagetrækning, der passer til den enkeltes situation. Det er uværdigt for borgerne og uhensigtsmæssigt for samfundet at pine den allersidste rest arbejdsevne ud af folk, mener Christian Grønnemark.

- Det kan man ikke være bekendt overfor mennesker, der har bidraget hele deres liv. Desuden belaster det sundhedssystemet, når man kører folk helt derud, hvor de skal ende på sygehuset, før systemet tror på, at de ikke kan mere. Det er heller ikke rationelt, at vores dygtige jobkonsulenter i kommunerne skal bruge tid på at jagte nedslidte borgere, når de i stedet kunne bruge ressourcerne på at matche raske borgere med gode job, siger han.

Christian Grønnemark ser frem til, at udspillet bliver omsat til virkelighed og håber, at retten til tidlig pension kan blive et supplement til seniorpensionen, der med fordel kunne ses efter i sømmene ved samme lejlighed.

- Folketingets partier bør overveje at lempe kravet om, at man højst må kunne arbejde 15 timer om ugen, og at man skal have arbejdet 20-25 år på fuld tid for at kunne få seniorpension. Om nødvendigt kunne man til gengæld se på ydelsens størrelse, siger Christian Grønnemark.

Se Beskæftigelsesministeriets temaside: Udspil om ret til tidlig pension.