De fem overenskomstbaserede grupper i HK Privat

Da HK Industri og HK Service blev lagt sammen til HK Privat var der brug for en struktur, der kunne udligne overlappet mellem Industri og Service og samtidig organisere bredere end de meget fagspecifikke landsforeninger. Og så var branchesektionerne født.

- At lave branchesektioner var det bedste bud på at forene kræfterne, og strukturen kom jo til at virke i mere end 15 år, fortæller Bjarne Nielsen, der var næstformand i HK Privat på det tidspunkt, og som var med i forarbejdet til den nye organisations struktur.

- For eksempel var der en landsforening for fagorganisationer, og den ønskede vi at gøre bredere, så der også kunne organiseres fra andre end faglige organisationer - eksempelvis humanitære organisationer som Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse. På samme måde var der en landsforening for tandklinikassistenter, som vi gerne ville gøre bredere til også at dække ansatte hos fx fysioterapeuter og privathospitaler. Den blev til Branchesektion Sundhed & Velvære, forklarer Bjarne Nielsen, som stadig mener, at ideen med at rationalisere og gøre branchesektionerne bredere var god nok.

STYRKEDE DEMOKRATIET
Selv om branchesektionerne i mindre grad kom til at virke på lokalt niveau, så har de fungeret godt centralt og gennem tiden styrket det brede demokrati i sektoren, vurderer Bjarne Nielsen.

- Bestyrelserne stillede med mange kvalificerede folk fra brancherne. Samlet set udgjorde de en stor del af sektorbestyrelsen og var en magtfaktor, der kom til at spille en ganske betydelig rolle i ledelsen af HK Privat, konstaterer han.

På samme måde har de syv branchesektioner haft en særlig betydning i forhold til overenskomstarbejdet.

- Mens HK Privat har den generelle overenskomstmæssige ekspertise, så har branchesektionerne i høj grad bidraget med den branchespecifikke viden. Og det er meget nyttige input.

Meld dig til landsmødet d. 31.oktober - 1. november (Linket er udløbet pr 18/3 2021)

De 5 grupper

OVERENSKOMSTER, DER HØRER TIL I INDUSTRIGRUPPEN:
 • Industriens Funktionæroverenskomst med Dansk Industri
Samt overenskomsterne med:
 • Dansk Mode & Textil
 • De mindre byggeorganisationer
 • DIOII
 • DM-Arbejdsgiver
 • GLS-A
 • Tekniq Installation
 • Tekniq Industri
 • Kooperationen
 • Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
OVERENSKOMSTER, DER HØRER TIL I SERVICEGRUPPEN:
 • Funktionæroverenskomsten for -Handel, Viden og Service
 • IT-overenskomsten med Dansk Erhverv
 • Reklame og forlagsoverenskomsten med Dansk Erhverv
Samt overenskomsterne med:
 • Aftaleenheden for frie grundskoler
 • BL - Danmarks Almene Boliger
 • FADVIG
 • Færgerederierne - Danske rederier
 • Horesta
OVERENSKOMSTER, DER HØRER TIL I SUNDHEDSGRUPPEN:
 • Tandlægeforeningen
 • Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening
 • Dansk Kiropraktor Forening
 • Danske Fysioterapeuter
OVERENSKOMSTER, DER HØRER TIL I DEN GRAFISKE GRUPPE:
 • Den grafiske timeløns-overenskomst med Grakom
 • Digitalprint- og Serigraf-overenskomsten med Grakom
 • Funktionæroverenskomsten med Grakom
 • Funktionær-overenskomsten med Danske Mediers Arbejdsgiverforening
 • Emballageoverens-komsten med DI
OVERENSKOMSTER, DER HØRER TIL I ORGANISATIONSGRUPPEN:

Overenskomster med:
 • A-kasser
 • Fagforeninger
 • Interesseorganisationer
 • Kooperative virksomheder