Det er ønsket om ikke at udsætte medarbejdere og medlemmer for unødig smitterisiko, der har fået HK’s hovedbestyrelse til at give dispensation til, at generalforsamlinger kan udskydes og slåes sammen med 2021-generalforsamlingerne.

 

HK Handel har besluttet at udskyde deres generalforsamlinger helt, og bestyrelsen for HK Handel MidtVest har sat kryds ved torsdag 25. februar 2021 som dato for afholdelse af generalforsamlingen.

 

I forhold til valg til bestyrelse, tillidsvalg med mere, fastholdes de bestående poster frem til, at generalforsamlingen kan afholdes forsvarligt. Dog er Mie Højris Andersen, Jonas Jørgensen og Frank S. Christensen, der allerede havde meddelt, at de ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen, trådt ud, og som observatører til bestyrelsen er Gurij Pedersen, Patrik Borch Knudsen og Rene Justesen trådt ind. Observatørerne er omfattet af tavshedspligt og har ikke stemmeret.

 

Susanne Sommerlund, formand for HK Handel MidtVest

 

Her kommer Susanne Sommerlund, formand for HK Handel MidtVest, med et tilbageblik på det år, der er gået, siden sidste generalforsamling:

 

Overenskomster med godt resultat

- I foråret og efteråret 2019 tog vi rundt til virksomhederne for at indsamle overenskomst krav. Sammen med alle vores tillidsvalgte blev der på landsplan indsamlet over 2500 krav. De blev sammen med de input, vi fik, da vores tillidsvalgte deltog i HK Handels overenskomst-konference i oktober, til sektorbestyrelsens samlede krav, fortæller Susanne Sommerlund.

- Arbejdsgiverne ville gerne have længere arbejdstid, uden lønkompensation. Flere og længere aftener, senere forskudttidstillæg og mulighed for flere arbejdsweekender. Desuden skulle Fritvalgs Lønkontoen og kompetence- og uddannelsesfonden bortfalde. Vores krav var – sjovt nok – lige de modsatte, og vi fik landet et godt resultat, siger Susanne Sommerlund.

- Når det gælder vores medlemmer og ansatte på butiksoverenskomsten kan de lavest lønnede se frem til et økonomisk løft på 10 procent over de næste 3 år. Der er tale om forhøjelse af mindstelønnen på godt 1200 kroner fordelt over de næste 3 år, forhøjelse af forskudt tids tillæg og ikke mindst forhøjelse af Fritvalgs Lønkontoen fra 3 til 7 procent.

- For vores medlemmer og ansatte på lager og kontor er der skabt en overenskomst med flere penge til uddannelse, bedre lagerbestemmelser, og vi har fået mere arbejdsmiljø ind i overenskomsten i form af bedre forhold for arbejdsmiljørepræsentanter. Også her lykkedes det at få forhøjet Fritvalgs Lønkontoen, så den stiger fra 4 til 7 procent i den 3-årige overenskomstperiode, beretter hun.

Få et overblik over din nye overenskomst her

 

Ordene Stærkt fag fælles sag OK20 skrevet med blåt på hvid baggrund.

 

Flere aktive AMR

- 2019 var AMR år i FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, og dermed også i HK, fortæller Susanne Sommerlund.

- Der blev blandt andet sat fokus på arbejdsmiljøet og på vores arbejdsmiljørepræsentanter ved en stor arbejdsmiljøkonference for alle AMR’er inden for HK Handel. Og indsatsen i AMR året har betydet, at vi i HK Handel MidtVest har fået flere aktive arbejdsmiljørepræsentanter.

29. september 2020 bliver der igen holdt arbejdsmiljøkonference – se mere og meld dig til her

 

Handl lokalt

- Mange lokale butikker har det hårdt – ikke kun på grund af Corona-pandemien. Kunderne har ændret indkøbsmønstre og shopper i højere grad på blandt andet nettet, og rundt om i gågaderne står butikker tomme.


- Vi, som forbrugere, bestemmer selv, hvordan udviklingen skal være i vores by. Hvis du vil have lokale butikker i morgen, så brug dem i dag, lyder det fra Susanne Sommerlund.
 
 

Hvem hjælper de unge

 - Jobpatruljen har i 2019 og også i år været på rundtur i det midt- og vestjyske, og vi oplever stadig, at der er arbejdsgivere, der ikke behandler de unge godt.

- Der er ikke noget, vi hellere vil end hjælpe det unge menneske, som kommer ind på kontoret med sin mor/far og forklarer, at han eller hun ikke har fået løn, er blevet udsat for chikane eller bliver snydt for timer og har behov for hjælp. Men vi kan ikke hjælpe, når den unge ikke er medlem. Har du som forælder overvejet, at dit unge menneske skal være medlem af en fagforening, spørger Susanne Sommerlund.  

 

Uddan dig løbende

- Jeg kan konstatere, at det at arbejde på et lager i dag ikke er det samme, som det var for bare få år siden. Kravene til medarbejderne øges, og teknologien overtager mere og mere af arbejdet, forhåbentlig det hårde og ensformige arbejde. Der findes robotter, som samler papkasserne, og robotter som henter de bestilte varer. Men langt de fleste steder er det dog stadig medarbejderne, der pakker og får sendt. 


- De teknologier, som hjælper os i hverdagen, er også dem, som gør, at det bliver stadig vigtigere, at du uddanner dig. Uddanner dig til at være den, der styrer robotterne og computerne eller, hvad der nu er nødvendigt for at kunne forblive på arbejdspladsen. Så uddan dig løbende. De kompetencefonde, vi har i overenskomsterne, giver mulighed for, at du kan uddanne dig i arbejdstiden, opfordrer Susanne Sommerlund. 
 
 

Mand, der giver high five til robot.

 

Fokus på virksomhedspraktik

- Vi har i HK Handel Midtvest øget vores fokus på virksomhedspraktik, da vi har observeret, at gratis virksomhedspraktik ”stjæler” arbejdet fra vores medlemmer – både fra de medlemmer, som lever af deres fag, men så sandelig også de deltidsansatte, fritidsjobberne og ikke mindst eleverne, fortæller Susanne Sommerlund.

- I 2019 fik vi lavet en undersøgelse om virksomhedernes brug af virksomhedspraktik. Konklusionen er, at HK Handels medlemmer oplever, at virksomhedspraktikanter er en fast del af dagligdagen på deres arbejdsplads, at virksomhedspraktikanter i vidt omfang laver de samme arbejdsopgaver som de fastansatte, og mere end hver fjerde af HK Handels medlemmer vurderer ikke, at virksomhedspraktik på deres arbejdsplads lever op til formålet.

- Jeg synes, at alene mængden af virksomhedspraktikanter burde få alarmklokkerne til at ringe hos politikerne, siger Susanne Sommerlund.
 
 

Pas fortsat på hinanden

- Corona-pandemien har ramt vores medlemmer af HK Handel MidtVest forskelligt. I dagligvarebutikkerne var hverdagen næsten normal, flere steder dog med flere og længere vagter. Dagligvarebutikkerne skulle køre rundt, så alt disponibel arbejdskraft var kaldt ind. Flere specialbutikker i centre og gågader måtte lukke ned i perioder. Desværre har vi set flere permanente lukninger som konsekvens af pandemien. På lagrene var der også travlhed, mens medarbejderne på kontorerne skulle omstille sig til en ny hverdag med hjemmearbejde, fortæller Susanne Sommerlund.

- I butikkerne har de reageret rigtigt flot og fået sat afskærmning af medarbejderne op, men som pandemien er skredet frem, har vi desværre set, at kunderne sjusker mere og mere med afspritning og afstand til medarbejderne. Jeg vil stadig opfordre de handlende til at tage hensyn og spritte af og holde afstand. I en tid, hvor der igen er set en stigning i antallet af smittetilfælde, skal vi passe godt på hinanden, siger hun.
 
 

Hånd, der spritter af

 

Repræsentantskabsgeneralforsamlingen i HK MidtVest er også som følge af Corona-pandemien udskudt til 2021. Se mere i nyhedsbrevet i uge 37.

Artiklen er opdateret 20. august 2020

Du kan deltage i kurser og arrangementer

Vores kurser tager udgangspunkt i konkrete og aktuelle krav på arbejdsmarkedet. Du møder professionelle undervisere og oplægsholdere, der sikrer, at du får konkret viden med dig hjem. Så står du stærkere både fagligt, socialt og personligt, når du møder udfordringer i hverdagen. Du får det som en del af dit medlemskab - det eneste, det koster dig er din tid.