Den 3. november 2020 holder HK Trafik & Jernbane ordinært delegeretmøde på DSB Kursusstation Knudshoved.

Delegeretmødet er brancheafdelingens øverste besluttende myndighed - sidst der blev holdt delegeretmøde var i 13. marts 2018.

På delegeretmødet fastlægges blandt andet forslag til mål og politikker for den kommende periode, ligesom det er på delegeretmødet der vælges formand og næstformand.

Den 30. september 2019 er medlemstallet opgjort til 2.073 ordinære medlemmer, og det betyder, at det samlede antal delegerede fra kredsene ved delegeretmødet i 2020 bliver 47 og dertil kommer så formanden og næstformanden i HK Trafik & Jernbane, som automatisk er delegerede.

Forslag til delegeretmødet skal være sekretariatet i hænde seneste 5 uger før afholdelsen af delegeretmødet. 

Alle medlemmer i HK Trafik & Jernbane har mulighed for at få indflydelse på delegeretmødets beslutninger. Det kan du få ved at møde aktivt til kredsmøder og bidrage med dine ideer, forslag og holdninger til de faglige aktiviteter og politiker.