Formålet med Fremtidens HK Ledere 2020 er at give dig kendskab til de nye, decentrale, digitale teknologier, der kan udnyttes i administrative funktioner: Hvilket potentiale og begrænsninger rummer de, og hvad skal du som leder være særlig opmærksom på i forhold til medarbejdere og borgere, når disse nye, administrative teknologier bringes på banen? Det er spørgsmål, kurset giver dig svar på.

Fremtidens HK Ledere sætter fokus på at:

  • afmystificere relevant ny teknologi og sætte digitalisering ind i en administrativ kontekst 
  • informere om og debattere muligheder, potentialer og bekymringer ved ny teknologi
  • tydeliggøre forudsætninger og betingelser ved digitalisering
  • drøfte opgavedeling, roller og kompetencer
  • inspirere til dialog hjemme i egen organisation 
  • introducere nye projektmetoder, fx agilitet.

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg om digital transformation, Robot Proces Automation (RPA), kunstig intelligens, chatbots, eksterne inspirationsindlæg, gruppesessions, egne refleksioner, øvelser m.m.

 

Ramme for kursusdagene:

2-dages kursus. OBS! Overnatning indgår ikke.
 
Dag 1: Undervisning fra kl 9-18. Derefter serverer vi tapas og opfordrer til networking.
Dag 2: Undervisning fra 9-16.

Undervisere:
Eksperter, som har et indgående kendskab til de teknologier, vi bruger i det offentlige.

Tilmelding, dato og sted: 
Den 9.-10. november 2020 på Scandic Hotel, Roskilde.
Den 11.-12. november 2020 på Comwell, Aarhus.

Pris:
HK betaler kurset og forplejningen. Eventuel overnatning arrangerer og betaler deltager/arbejdsplads.

OBS: Ved tilmelding er det et krav, at du kan deltage i begge undervisningsdage.