Sommerferien er slut for de fleste af os, og erfaringen er, at frihed og fravær fra arbejdspladsen ofte giver anledning til at tænke over, om man er det rigtige sted i sit arbejdsliv: ”Er det nu, jeg skal gøre alvor af tankerne om at skifte job, rykke videre, op – ud?”.

Det er spørgsmål, de tre konsulenter med speciale i ledelse i HK’s Karrieretelefon kan hjælpe dig med at afklare. Karrieretelefonen vejleder medlemmer over hele landet, og formålet med en samtale er at hjælpe den enkelte videre i sin proces.

Mange får afklaret deres tvivl og spørgsmål i en enkelt samtale, men er der behov for en opfølgning, er det også muligt. Samtidig sørger konsulenterne altid for, at du lægger røret på med en mulig handling at gå videre på. Samtalen vil hjælpe dig med at se på fordele og ulemper, perspektiver og løsninger i det, du henvender dig om. Og måske endda bringe nye ideer på banen.

Ledere skal også udvikle sig

En karrieresamtale kan sagtens handle om andet end at skifte job. Det kan være personlig udvikling som chef eller leder, muligheder for efter- og videreuddannelse samt vedligeholdelse af kompetencer. Initiativer, der kan være med til at kvalitetssikre din position og holde dig attraktiv på arbejdsmarkedet.

Endelig kan du få konkret sparring på både CV og jobansøgning, hvis du har brug for det. Det er også en god ide at have en opdateret profil på LinkedIn, som du kan bruge, hvis du vil flytte dig. Og: Konsulenterne på Karrieretelefonen har tavshedspligt.

Karrieretelefonens vejledning til chefer og ledere

 Du kan ringe til Karrieretelefonen på tlf. 3330 4460 alle hverdage fra kl. 13-16. 
• Spørg efter Louise Theil, Tine Asmussen eller Søren Elholm. 
• Du kan også booke en samtale på hk.dk ved at logge ind på hk.dk og skrive, at du ønsker at tale om job og karriere som leder.