Den nye chefbestyrelse består af:

Karin Bruhn Termannsen, Region Nordjylland (fungerende formand)
Kontorchef og ansat i den centrale administration i Region Nordjylland. 57 år med mere end 25 års ledelseserfaring. Erfaring med ledelse af medarbejdere og ledere. Har det ledelsesmæssige ansvar for Region Nordjyllands Informationssikkerhedsteam, DPO team, ESDH team.

Jette Delfs Clausen, Ringkøbing-Skjern Kommune (fungerende næstformand)
Sekretariatschef i Ringkøbing-Skjern Kommune i staben Viden & Strategi. Har lige rundet de 62 år og har mere end 33 års ledelseserfaring. Erfaring med tæt samarbejde med Byråd, Borgmestre, Direktioner, Chefer og ikke mindst ledelse af medarbejdere og ledere.

Anni Hejlesen, Aalborg Universitetshospital
Ledende lægesekretær på Aalborg Universitetshospital i Øjenafdelingen og i kæbekirurgisk afdeling. Er 61 år og har gennem mange år haft en bestyrelsespost i HK-regi. Har været leder i 6 år, men før haft en årrække som tillidsrepræsentant.

Søs Lihn Nielsen, tidligere Hillerød Forsyning, nu på udkig efter nyt job
Var leder af HR, Kommunikation og Direktionssekretariat (til og med marts 2020). Nu på udkig efter næste udfordring. Er 50 år, og har i over 30 år været interesseret i personlig udvikling, ledelsesudvikling og organisatorisk udvikling.

John Øllegaard, Holbæk Kommune
Strategisk chef med følgende arbejdsområder: Afdelinger i Kommunal Drift med Facility Management og Contract Management. Har arbejdet med ledelse i 36 år hos Rigspolitiet, Trafikselskabet Movia og nu i kommunalt regi.

Troels van Dijk, Jobcenteret, Lejre Kommune
Afdelingsleder i jobcenteret. 35 år med 6 års ledererfaring fra den private sektor og de seneste tre år som leder i det offentlige. Erfaring med ledelse af ledere, ledelse af specialister, ledelse af medarbejdere - og som kundechef med overordnet strategisk ansvar.

Bestyrelsen mødes i starten af september og konstituerer sig. Indtil da er Karin Bruhn Termannsen, kontorchef i Region Nordjylland, konstitueret formand, og Jette Delfs Clausen konstitueret næstformand.