Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har undersøgt sammenhængen mellem langtidsfravær og ledelse blandt mere end 50.000 erhvervsaktive fra alle typer af jobs i Danmark.

Har der været tvivl tidligere, så viser studiet, at det bør der ikke være mere.

Resultaterne viser en 1,6 gange – dvs 60 procent - øget risiko for langtidssygefravær (mere end 6 uger) inden for 12 måneder for ansatte med lav ledelseskvalitet i forhold til dem med høj ledelseskvalitet. 

Ledelseskvalitet blev inddelt i fire niveauer, hvor det største udslag, dsv den største effekt på langtidsfraværet så i den dårligste ledelseskategori med 60 procent.

Sammenhængen gælder for alle målte grupper

I de to mellem kategorier var risikoen for øget langtidssygefravær kun lettere forhøjet – nemlig 6 - 19 procent.

Studiet viser desuden, at lav ledelseskvalitet øger risikoen for langtidssygefravær i alle de undersøgte grupper, det vil sige uanset køn, alder, uddannelse og sektor.

Alt i alt fandt studiet, at der per 1000 årsværk vil være 44 tilfælde af langtidssygefravær på over 6 uger.

Fra robusthed til resiliente arbejdspladser

Ifølge Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal, er det logisk, at der er stærk sammenhæng mellem dårlig ledelse og sandsynligheden for langtidssyge medarbejdere.

Hun pointerer, at der også er ved udvikle sig en anden forståelse af samspillet mellem medarbejder, arbejdsplads og leder.

- For nogle år siden, da antallet af stress-sygemeldinger steg, var det meget almindeligt at jobannoncer efterlyste ”robuste medarbejdere”. I dag ser man en opmærksomhed på behovet for at udvikle ”resiliente arbejdspladser”, altså arbejdspladser hvor folk kan holde til at være. Og jeg tror heldigvis også, at der kommer større opmærksomhed på, at god ledelse ikke kun er op til den enkelte leder, men at det også betyder noget, hvilke vilkår lederen har for at løse opgaven. 

Og så føjer Mette Marie Langenge til, at den enkelte leder også har et ansvar for at sige fra overfor urimelige vilkår. Både i forhold til egen ledelsesopgave og til medarbejdernes opgaveløsning. 

- Kan man ikke det, ja så er det også dårlig ledelse.