politiskilt

Cirka 2.000 HK-ansatte løser hver dag vigtige opgaver i politiets servicecentre, administration, planlægning, HR, løn, økonomi og understøttende funktioner. Foto: Mostphotos.

Regeringens udspil til en ny politiaftale skal sikre et styrket politi og et tryggere Danmark. Det sker med fokus på 20 nye lokalstationer, flere lokale efterforskere og en opsplitning af Rigspolitiet, lød det mandag fra justitsminister Nick Hækkerup.

Regeringen har også fokus på at nedbringe de stigende sagsbehandlingstider, som borgerne ofte oplever som alt for lange. Og her mangler regeringens plan et vigtigt tandhjul, mener formand i HK Stat, Rita Bundgaard.

- Det er helt afgørende, at vi får et løft til hele kæden fra politiet og Anklagemyndigheden over domstolene til Kriminalforsorgen. Der skal flere folk til at arbejde sig igennem de massive sagsbunker i alle dele af straffesagskæden. Her spiller HK’erne en vigtig rolle, og mange steder kan de administrative medarbejdere bidrage til at frigøre tid hos betjente og andre faggrupper, siger hun.

10 råd fra HK

Cirka 2.000 HK-ansatte løser hver dag vigtige opgaver i politiets servicecentre, administration, planlægning, HR, løn, økonomi og understøttende funktioner.

10 råd fra HK Stat til politikerne op til de kommende forhandlinger om en ny flerårsaftale for politiet:

  1. Få flere betjente frigjort til de borgernære opgaver: Fortsæt fokus på opgaveglidning i politiet og Anklagemyndigheden, som var et centralt element i politiaftalen fra 2015.
  2. Det er afgørende at sikre hele straffesagskæden: Et løft til politiet og Anklagemyndigheden skal følges af flere ressourcer til de hårdt pressede domstole og Kriminalforsorgen.
  3. Det er positivt, at regeringen lægger op til at suspendere omprioriteringsbidraget på politiet og Anklagemyndighedens område. Det bør også gælde domstolene – og besparelsen bør stoppes permanent.
  4. Brems den ”omvendte” jobglidning, hvor politifolk bliver trukket ud af patruljevognen og sat ind i administrative funktioner, som det fx er set efter fyringerne i Københavns Vestegns Politi i starten af 2020.
  5. Flere politifolk giver flere administrative opgaver og dermed også behov for flere HK-ansatte.
  6. Det er afgørende for at nå målet om kortere sagsbehandlingstider at sikre finansieringen til flere administrative medarbejdere i straffesagskæden.
  7. Udgifter relateret til Covid-19 bør dækkes fuldt ud, så de ikke belaster politiet og Anklagemyndighedens budgetter og modvirker politikernes målsætninger.
  8. Det er nødvendigt med et særligt fokus på PAC, ØKOKRIM og LCIK, samt på HK’ernes muligheder for at bidrage til øget tryghed, tillid og nærhed til borgerne.
  9. Fokus på HK’ernes opgaver ved domstolene. Dommerforeningen har tidligere på året peget på massive udfordringer i domstolene og ønsket mere administrativ assistance. (Prioritér ”Fremtidsrapporten”).
  10. Optimering af straffesagskæden: Kulegrav hele straffesagskæden og analysér opgaveløsningen i et administrativt og sagsbehandlende perspektiv.