Corona-pandemien medfører nu også ændringer for HK Kommunal MidtVest. Der bliver ingen generalforsamling i år. 

- I HK ønsker vi ikke at udsætte vores medlemmer og medarbejdere for unødig smitterisiko. HK’s hovedbestyrelse har derfor givet dispensation til, at generalforsamlinger kan udskydes og slås sammen med 2021-generalforsamlingerne, fortæller Lene Buhl, formand for HK Kommunal MidtVest.
Det betyder, at den siddende bestyrelse fortsætter arbejdet frem til generalforsamlingen den 3. marts 2021. Formanden giver her et overblik over de emner, den lokale sektor fokuserer på i tiden frem til generalforsamlingen: 

Digitale kompetencer

 • Flere og flere kontorrobotter sættes ind i kommunerne rundt om. De nye digitale kolleger er helt fantastisk dygtige til rutineopgaver, og når robotterne overtager dem, får vi tid og kræfter til andre, mere interessante opgaver. Robotter betyder også nye arbejdsfunktioner som ”robotchef” – den, der skal holde robotten kørende til hverdag, ligesom jobs som ”robotbyggere” af nye robotter i samarbejde med IT-specialister er spændende nye muligheder opstår for kommunale og regionale HK’ere.
 • I HK Kommunal MidtVest ser vi digitalisering som en naturlig forandringsproces og også en hjælp til et sundere arbejdsliv. Uddannelse på det digitale område er sammen med flere andre initiativer en vigtig del af vores faglige handlingsplan for det kommende år i HK Kommunal MidtVest.

Uddannelse hele arbejdslivet

 • I vores overenskomster står der, at alle har ret til en skriftlig udviklingsplan. Men alt for mange har ingen plan. Udviklingsplanen er planen for ens egen vækst i eget arbejdsliv. Det behøver ikke kun være aftaler om skole og kurser, der står i sådan en plan. Det kan også være nye opgaver.  Så jeg vil indtrængende opfordre dig til at få din leder i tale om din personlige udviklingsplan. Den er også billetten til et spændende arbejdsliv som kommunal eller regional HK’er i morgendagens jobs.
 • Omsætningen af midlerne i kompetencefonden – og kompetencepuljen på det regionale område – viser, at rigtig mange er godt i gang med uddannelse. Vi kan imidlertid tydeligt se, at når man har rundet 50 år, så er man ikke så ivrig efter at komme afsted på uddannelse. Det er en udfordring. Også efter, man runder 50 år, har man behov for at få nye kompetencer, så man bliver ved med at være en attraktiv medarbejder – også i morgendagens jobs. At stikke hovedet i buksen og tænke at ”det holder nok min tid ud” – duer ikke.  Vi kommer i det kommende år til at dykke mere ned i, hvorfor det er så svært at komme afsted på uddannelse som moden medarbejder – og hvordan vi kan motivere flere til at turde.

HK’er eller akademiker?

 • Noget, der også er i fokus, er HK’ernes beskæftigelse. HK’s undersøgelse viser nemlig, at der over de sidste fem år er blevet to procent færre ansatte i kommunerne på HK Kommunals overenskomster, mens der er kommet 15 procent flere på akademikernes overenskomst.  Selvfølgelig er der brug for både HK’ere og akademikere, men vi er bekymrede over den store vækst på akademiker-overenskomsterne. Som eksperter i professionel, effektiv administration har vi HK’ere både en bred erfaring og en praktisk daglig tilgang til opgaverne. Her er en akademikers fokus langt mere teoretisk. Det er nu engang HK’ere, der har de rigtige kompetencer til HK-jobs. Den diskussion har vi fra HK Kommunal rejst overfor både arbejdsgivere og politikere.

Pres på trivslen

 • Trivslen er fortsat under pres. For mange bliver alvorligt syge af arbejdet. Vores faglige konsulenter fortæller, at stress fylder mere og mere i den faglige sagsbehandling. Og tyngden af sagerne bliver større.  Forandringer, omstruktureringer og nedskæringer går hårdt ud over arbejdsmiljøet. Vi ser arbejdspladser, der er i knæ med alt for store arbejdsmængder, tidspres, for få pauser, manglende involvering og alt for lidt fokus på omstillingsprocesser. 
  Samtidig oplever vi, at også det fysiske arbejdsmiljø udfordres – for eksempel ved, at skrivebordene rykkes sammen. Der skal være flere ansatte pr. kvadratmeter – ofte også med sammenblanding af jobfunktioner. Og flere forstyrrelser og støj.
 • Mange melder om symptomer på stress i hverdagen – mange flere end dem, der ender i en faglig sag med stress-sygemelding. Det er stærkt bekymrende, og det viser med al tydelighed, at der er brug for at fortsætte det massive fokus på arbejdsmiljøområdet, som vi har haft gennem flere år.

Vilkårene for tillidsvalgtes arbejde

 • Vi oplever et stigende pres på vores tillidsvalgte. Arbejdsgivere interesserer sig indgående for, hvordan man udfylder sin rolle som TR eller AMR, den måde man gør det på – og især hvor meget tid, man bruger på det. Ikke altid med milde øjne. Det er en stærkt bekymrende udvikling, som vi holder skarpt øje med.  Som faglig organisation står vi stejlt på beskyttelsen af vores tillidsvalgte. Vi vil ikke risikere, at så vigtig en del af fundamentet under den danske model smuldrer under os. 
 • Som tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal man have handlefrihed til at være kollegernes ryg ude på arbejdspladserne. Man skal gå i rette med ledelsen, når det er nødvendigt, og derfor har man en særlig beskyttelse. Men kollegerne på arbejdspladsen er også de tillidsvalgtes ryg. Så husk at bakke op om det vigtige arbejde jeres TR og AMR udfører og stå sammen som faggruppe.

Opvarmning til OK21

 • Vi begynder allerede at forberede OK21 nu. Jeg håber, I er klar til at bidrage lige så flittigt som sidste gang. Så får vores forhandlere et fantastisk godt grundlag for forhandlingerne til foråret. Hold øje med nyhedsbrevene fra HK kommunal eller kontakt din tillidsrepræsentant, hvis ikke han eller hun kommer forbi dig med materiale om overenskomsten 2021
 

Du har indflydelse som medlem

Din mening tæller, for vi er din og alle de andre medlemmers fagforening. Derfor kan du stemme til generalforsamlinger – ligesom du til hverdag kan få indflydelse via vores repræsentanter på både skoler og arbejdspladser. HK er nemlig et fællesskab, hvor alle har en stemme.