Tænk at kunne bestemme sin egen arbejdstid. Også selv om man sidder i et fast kommunalt job …

Lyder det som en utopi, så gælder den ikke meget længere. For i Egedal Kommune er de i fuld gang med at føre drømmene ud i livet. Det sker i en proces, som har fået overskriften 'Den fleksible arbejdsplads'.

FTR Hanne Appelgreen og kommunaldirektør Christine Brochdorf

Processen blev sat i gang af ledere og medarbejdere i fællesskab i starten af året, efter at man i Egedal havde konstateret bl.a. en relativ høj personaleomsætning, samtidig med at man så ind i en fremtid med knappe menneskelige ressourcer på visse fagområder. På den baggrund var Egedals lokale MED-udvalg blevet bedt om at komme med deres bud på, hvad der skulle til for bedre at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere. Og herfra lød et hyppigt svar på øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet, og tiden hertil. Så da ledere og medarbejdere mødtes til årets første hovedMED-udvalgsmøde blev man enige om at se på, om og hvordan man kunne imødekomme dette ønske for samtlige 3.500 ansatte.

– Vi fandt hurtigt ud af, at en øget fleksibilitet harmonerede fint med vores fælles ambition i kommunen om at skabe, hvad vi kalder 'Verdens bedste Hverdag' for borgerne. For jo bedre medarbejderne kan få deres liv til at hænge sammen, des gladere bliver de, og des bedre service kan de levere. Så dér var noget vi gerne ville arbejde videre på, fortæller Hanne Appelgreen, fællestillidsrepræsentant for HK'erne i Egedal Kommune.

Hun suppleres af kommunaldirektør Christine Brochdorf, for hvem det også gav god mening at begynde at interesse sig for, hvad der skal til for at sikre en større sammenhængskraft i medarbejderstaben, som hun siger.

– Mange af os definerer det gode liv som det, der ligger uden for arbejdet. Det er grundforkert. Vi har alle behov for, at arbejdsliv og fritidsliv hænger sammen. Og det gør det ikke for alle, ved at vi bare kører videre i industrialiseringens hamsterhjul med job fra 9-17. I dag er der derfor behov for, at vi som arbejdsgivere får en langt bedre forståelse af, hvem medarbejderne er, når de ikke er på job. Vi har jo alle forskellige behov på forskellige tidspunkter i vores liv. Og det bliver arbejdspladserne nødt til at forholde sig mere til fremover, og indrette sig efter det.

Med til at aktualisere debatten om øget fleksibilitet hører for hende også den kendsgerning, at pensionsalderen stiger, og at kravet om effektivitet og hurtighed øges, samtidig med at alle spår mangel på arbejdskraft især på velfærdsområdet, at folk går ned med stress, at sygefraværet stiger osv.

Processen foregår lokalt

Men én ting var, at man i Egedal hurtigt enedes om at gå efter mere fleksibilitet, en anden var, at der ingen steder var til at få øje på gode ideer. Så det var forfra og ja-hatten på i forhold til selv at forsøge at finde frem til, hvad der virker hvor og for hvem.

Fra starten var man i hovedMED enige om ikke at ville krænge en bestemt model ned over alle. Derfor lagde man det ud til lokal afgørelse, og er således i de enkelte afdelinger nu i gang med at finde ud af, hvordan arbejdet kan tilrettelægges mere fleksibelt, så man både tilgodeser hver enkelt medarbejders behov og samtidig sikrer en bedre service til borgerne.

De mange diskussioner er allerede begyndt at vise konturerne af en mere fleksibel arbejdsplads. Eksempelvis i tandplejen, hvor man til glæde for borgerne har kunnet udvide åbningstiden på alle fem hverdage, så den passer borgere i job bedre. Det har kunnet lade sig gøre, fordi nogle medarbejdere viste sig at have ønsker om at møde tidligt og andre om at møde senere. Det samme er sket i hjemmeplejen og er også på vej i daginstitutionerne, hvor medarbejderne har fundet ud af, at det er rart både at modtage og sige farvel til børnene, frem for at få dagene splittet op. Til gengæld for de lange dage, kan både hjemmehjælpere og pædagoger så holde fri andre dage.

Forhindringer er til for at overvindes

Egedal Kommunes proces med at skabe 'Den fleksible arbejdsplads' ledes af en styregruppe, der er forankret i hovedMED. Desuden er der en projektleder på, som har det overordnede blik på indsatserne, lige som en god del af medarbejderne i HR har travlt med at finde ud af, om de ønskede ændringer i arbejdstid- og vilkår ligger inden for gældende love, regler og aftaler.

– Når ambitionen er at lave så stor en forandring, i den måde vi integrerer arbejdsliv og andet liv på, kommer vi helt klart til at støde hovedet mod regler og rammer. Men min indstilling er her, at så er det altså vores ansvar at gå forrest og sige: det her bliver vi nødt til at udfordre, påpeger Christine Brochdorf og bakkes op af Hanne Appelgreen, der også frygter, at bl.a. overenskomsterne kan komme til at stå i vejen:

– Men her må jeg bare sige, at hvis aftaler forhindrer, at folk kan tilrettelægge deres liv ordentligt, har vi en stor udfordring, som jeg er klar til at bære videre til fagbevægelsen. Og bliver det en kamp, må vi tage den.

Når Egedals ledere og medarbejdere, trods disse forudsigelige forhindringer, alligevel tør sætte processen i gang, skyldes det ikke mindst, at både byrådet og hovedMED bakker fuldstændig op om den.

– Når der tydeligvis er brug for at ændre så grundlæggende i gamle, kendte arbejdsvilkår for at få nutidens og fremtidens arbejde og fritid til at gå op i en højere enhed – så er nogen nødt til at være mønsterbrydere. Og der er vi heldigvis enige om, at det skal være os, lyder det fra de to.

Medarbejderne er positive

På samme måde er de enige om, at netop Egedal har alle forudsætninger for at gå forrest på dette felt. Dvs. nogle politikere som siger 'go for it', et megamodigt hovedMED, superdygtige medarbejdere og en organisation, som ikke er megastor, men alligevel rummer mange varierede opgaver, hvilket giver mulighed for at prøve en masse forskellige modeller af.

Endnu en forudsætning er medarbejdernes positive indstilling. Men den er også på plads, forsikrer Hanne Appelgreen:

– Folk har modtaget initiativet til 'Den fleksible arbejdsplads' virkelig godt hele vejen rundt. Når jeg taler med mine HK'ere, kan mange næsten ikke vente. Og det samme hører jeg fra de andre faggrupper. Så jeg glæder mig til at følge arbejdet derude lokalt og ser frem til en masse kreative løsninger.

Både fællestillidsrepræsentanten og kommunaldirektøren håber, at resultatet af den intensive proces bliver en langt mere fleksibel indretning af arbejdsgange, som giver både unge, ældre og seniormedarbejdere mulighed for at tilrettelægge deres hele liv efter hver deres aktuelle behov.

– I sidste ende håber jeg, at resultatet vil afspejle sig positivt i den årlige personalepolitiske redegørelse. Især ved at vi får et mindre sygefravær, færre med stress, faldende personaleomsætning og i det hele taget et bedre arbejdsmiljø. Og så kunne det jo være ekstra dejligt, hvis vi kan få andre både offentlige og private arbejdspladser til at tænke, at hvis Egedal kan, så kan vi også, lyder det fra fællestillidsrepræsentanten.

Og Christine Brochdorf deler hendes ønsker:

– Jeg håber, vi ender med at have en hel organisation fyldt med mennesker, der er kisteglade og føler, at deres arbejde og fritid går op i en højere, smuk enhed – og derved finder glæde ved at give borgerne verdens bedste hverdag.