De ledige er vilde med dem. Kommunerne og medarbejderne er vilde med dem. De digitale møder, hvor jobkonsulenter og ledige mødes enten i telefonen eller på en videosamtale. Da Danmark lukkede fysisk ned under Corona-krisen, var det den eneste mulighed for at jobkonsulenter og ledige kunne holde kontakten. Og det viser sig at være en stor succes.

Telefonen er et effektivt redskab

En undersøgelse, KL har fået lavet blandt 5.778 ledige i 12 forskellige kommuner, viser, at hele 92 pct. er interesseret i, at flere af samtalerne med jobcentret i fremtiden kan foregå via telefon- eller videosamtaler. 66 pct. er meget interesseret, mens kun tre pct. er decideret imod. Det skriver KL's nyhedsbrev Momentum.

- For de forsikrede ledige er der mange samtaler, man med fordel kan tage over telefonen, da der er et stort flow. Det går ofte stærkt, og det er tit nogle mindre ting, der lige skal vendes, for at den ledige kan komme godt videre. Der er telefonen et supereffektivt redskab. Men det er også rigtig godt til mange af sygedagpengemodtagerne, som måske ikke altid magter et møde. Der må vi i dag tage nogle samtaler per telefon, men det kunne være en fordel, hvis man kunne udvide muligheden, forklarer Anja Nørby Sørensen, jobcenterchef i Skanderborg Kommune til Momentum.

Ordningen skal gøres permanent

Indtil den 1. oktober har jobcentrene dispensation til at tilbyde ledige en samtale via telefon eller video, men ellers er det et krav, at ledige og sygemeldte møder op til et fysisk møde, når de skal tale med en jobkonsulent, en socialrådgiver eller lignende.

Men ifølge Momentums undersøgelse bør ordningen gøres permanent. 90 procent af de ledige syntes, at telefonsamtalen passede godt eller rigtig godt til det, som de skulle tale med jobcentret om. Og 81 procent angiver, at de var meget tilfredse eller tilfredse med kontakten under nedlukningen. Også fra jobcentrenes side ser man positivt på erfaringerne med telefon- og videosamtaler og håber, at det også bliver muligt i fremtiden. En tidligere Momentum-undersøgelse blandt jobcenterchefer viser, at 94 procent mener, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen, hvis jobcentrene fremover fortsat har mulighed for at afholde samtaler med de ledige via telefon og video.