Tegnede huse på orange baggrund

Efter et længere forhandlingsforløb kan HK’ere, der er ansat i boligorganisationer under BL, nu se frem til flere kroner i lønningsposen. Man er nemlig blevet enige om, at HK’ernes timelønninger stiger med 3,20 kr. i timen i 2020 og 2021 og minimum 1,65 kr. i 2022.

Ud over lønstigningerne sikres medlemmerne også en stigning på minimum 2 procent på fritvalgskontoen, hvilket formand for HK Service Hovedstaden, René Knudsen, er godt tilfreds med:

- Det vigtigste for os har været at sikre, at HK’erne nu kan se frem til de samme lønstigninger, som deres kolleger, der er 3F’ere og ejendomsfunktionærer, og det er lykkedes. Samtidig har vi også fået en ordentlig aftale på plads i forhold til fritvalgskontoen, så jeg er overordnet set glad for det resultat, som vi nu sender til urafstemning.

BL meldte sig i 2019 ind i Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening, hvilket skabte uenighed om, hvilke vilkår HK’erne skulle arbejde under. Derfor stemte man d. 14. januar i år om overenskomstgrundlaget efter 2023. Allerede der var det aftalen, at overenskomsten frem til 2023 skulle forhandles i løbet af foråret. Og det er den aftale, der nu er faldet på plads.

Aftalen læner sig op ad de øvrige forlig, der er indgået med BL og Dansk Erhverv i løbet af foråret, og stigninger på både løn og fritvalgskonto kan potentielt blive større, da HK’erne selv skal forhandle lønstigninger og fritvalgskonto fra 2022.

- Vi har med overenskomstaftalen her sørget for, at vores medlemmer som minimum er sikret en stigning på 1,65 kr. i timelønnen, og det er et vigtigt grundlag at give dem, forud for de individuelle forhandlinger, siger René Knudsen, der også vil igangsætte lønforhandlingskurser forud for 2022, så medlemmerne er så godt klædt på som muligt.

HK Privat og Dansk Erhverv Arbejdsgiver har aftalt, at der afsættes en pulje på 1,50 kr. pr. time og 0,84 % af den samlede lønsum til de individuelle lønforhandlinger i 2022. Og bliver den aftalte pulje ikke udmøntes fuld ud, går overskydende midler automatisk til generelle lønstigninger til alle.

HK’erne kan derudover også se frem til forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes rettigheder, ret til uddannelse efter opsigelse, ret til frihed ved barns lægebesøg med mere.

Overenskomsten sendes til urafstemning blandt HK Privats medlemmer mandag d. 31. august, og resultatet af afstemningen bliver offentliggjort d. 17. september kl. 12.00.

 

Rettigheder, som er aftalt i januar og løber videre efter 2023:

  • Arbejdstiden vil fortsat være 34½ time, så den betalte frokostpause bevares (i HVS-overenskomsten er arbejdstiden 37 timer + egenbetalt frokostpause)
  • Sikring af lønnen. Der vil ikke som følge af overgang til HVS-overenskomsten ske forringelser af den enkelte ansattes individuelt aftalte personlige lønvilkår som helhed betragtet.
  • Pensionsbestemmelsen bevares i sin nuværende form. Det vil sige minimum 13 % arbejdsgiverbetalt pension. For medarbejdere ansat efter udløbet af BL’s 2020-overenskomst gælder HVS-overenskomstens pensionsbestemmelse.
  • Ferietillægget bevares i sin nuværende form. Det vil sige minimum 3 % arbejdsgiverbetalt ferietillæg.