Faglig chef i HK Handel Stephan Agger

Faglig chef i HK Handel, Stephan Agger, opfordrer medlemmer, der får forhøjet deres arbejdstid i strid med overenskomsten, til at henvende sig til HK Handel. Foto: Simon Klein Knudsen

Sagen kort: Virksomheder skruer op for timeantal

  • Ifølge de fleste overenskomster kan mellemledere ikke skemalægges med mere end 37 timer gennemsnitligt over en 26-ugers periode. I Aldis aftale har den periode hidtil været 13 uger.
  • Flere af HK Handels medlemmer i Aldi og andre butikker melder om, at de bliver skemalagt med mere end 37 timer om ugen – op til 42 timer om ugen.
  • HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver er uenige om fortolkningen af reglerne, og HK Handel indleder derfor nu en sag mod virksomhederne.
  • Oplever du som medlem, at du får skemalagt flere timer, end der er aftalt, er det vigtigt, du kontakter din lokale afdeling i HK på tlf. 7011 4545.

En aftale med mellemlederne i Aldi er blevet opsagt af ledelsen.

Det betyder for de ansatte, der har været omfattet af aftalen, at Aldi nu forventer, at de arbejder mere end de 37 timer om ugen, der hidtil har været aftalen, de kunne skemalægges.

- Vi hører, at mellemlederne allerede nu bliver skemalagt med 42 timer ugentligt fremfor de 37, der hidtil har været aftalt, og at ledelsen har meldt ud, at det er efter aftale med HK. Det er bestemt ikke tilfældet. Overenskomstens normale arbejdstid på 37 timer er gældende, siger faglig chef i HK Handel, Stephan Agger.

Ikke kun Aldi: Flere melder om forhøjet arbejdstid

I kølvandet på Aldis ændring af arbejdstiderne, hører HK Handel også om flere andre virksomheder, der skruer op for medarbejdernes arbejdstid uden at have aftalt det med fagforeningen.

- Hvis man som medlem oplever, at ens arbejdsgiver skemalægger arbejdstiden med mere end de aftalte 37 timer om ugen, skal man kontakte sin lokale afdeling. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager fat i os, så vi ved, hvor omfattende problemet er, siger Stephan Agger og fortsætter:

- Vi vil nu indlede en sag mod de virksomheder, der ikke overholder de aftaler om arbejdstid, vi har i overenskomsterne, og derfor er det vigtigt, vi hører fra medlemmerne.

Er du blevet skemalagt med mere end 37 timer om ugen i gennemsnit, skal du kontakte din lokale afdeling i HK Handel på tlf. 7011 4545. HK Handel arbejder i øjeblikket på at indlede en sag mod de virksomheder, der bryder overenskomsten, og vi har derfor brug for at høre fra medlemmer, der oplever ændringer i vagtplanerne, der betyder forhøjet arbejdstid.

Log på MitHK for at se, hvilken overenskomst du hører under, eller kontakt HK på tlf. 7011 4545, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.