En rapport fra Advokatsamfundet mener at kunne påvise betydelige problemer med retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen på handicap- og socialområdet.

Flere og flere sager om hjælp efter serviceloven for handicappede børn og voksne bliver omgjorte hos Ankestyrelsen (42 % i 2019).

Ligesom halvdelen af klagerne på børnehandicapområdet viser sig at være berettigede, og at Ankestyrelsens stikprøver viser, at der er næsten lige så mange fejl (mellem 25-50 %) i de sager, der ikke påklages.

Uretmæssig gevinst skal gå til fond

Med rapporten følger en række konkrete forslag til at øge retssikkerheden.

Blandt andet foreslår Advokatsamfundet oprettelse af en Retssikkerhedsfond, hvor pengene kommer ved at fratage kommunerne den økonomiske gevinst en forkert afgørelse har givet.

Borgerne kan herefter søge kompensation i fonden uden at skulle gennem en dyr og lang proces ved domstolene.

Rækken af øvrige forslag lyder blandt andet

  • Bedre og mere faglig støtte til kommunerne i form af flere principafgørelser, mere effektiv formidling af handleanvisninger, flere praksisundersøgelser og pligt til at indberette fejl og ”utilsigtede hændelser”.
  • Politisk fastsættelse af mål, dvs et loft for antal fejl.
  • Opgør med to-instansprincippet, når det er til fordel for borgeren, og kommunen har begået fejl.
  • Samling af afgørelsesmyndighed på handicapområdet for meget små kommuner.