Kommunerne skal spare 500 millioner, og regionerne skal spare 100 millioner kroner på forbruget af eksterne konsulenter.

Sådan lyder det i økonomiaftalen for kommuner og regioner.

Men i hvilket omfang man reelt kommer til at skære i forbruget er meget, meget svært sige, hedder det i en rapport fra Finansministeriet, KL og Danske Regioner som netmediet DKnyt har set (link til art. kræver abonnement)

Opgørelse kræver stort arbejde

For det første forstås og opgøres ”konsulent-bistand” meget forskelligt, fx er praksis forskellig om advokater medregnes.

For det andet skaber den øgede automatisering af fakturaer problemer, fordi en fakturatekst ikke beskriver detaljer og specifikke udgiftsposter til konsulenter, licenser, uddannelse mv, men fx blot kan indeholde teksten ”honorar i alt”.

For det tredje kan det svært at skelne mellem, hvad der er drift, vedligehold og udvikling på især IT-området.

Hvis en sådanne fakturaer og spørgsmål skal udredes kræver det en større manuel behandling.

Groft sagt vurderer rapporten, at det er svært at lave en løbende vurdering af forbruget.