Rita Bundgaard

- Vi så meget gerne, at der med denne finanslov blev taget et endeligt opgør med det skadelige omprioriteringsbidrag i staten, som især nedprioriterer de mindre synlige områder, siger Rita Bundgaard. Foto: Mikkel Østergaard

Der er flere gode tiltag, og det er overordnet positivt, at regeringen vælger at anlægge en ekspansiv finanspolitik, hvor man investerer sig igennem coronakrisen i stedet for at spare sig ud af krisen. Men der er også et par torne.

Sådan lyder meldingen fra Rita Bundgaard, efter at HK Stats sekretariat har foretaget den indledende analyse af regeringens finanslovsforslag.

- I HK Stat ser vi det som meget positivt, at regeringen prioriterer den nødvendige genopretning af skattekontrollen i de kommende år. Og vi glæder os over, at der er ekstra midler til politiet og anklagemyndigheden. Her er det afgørende, at vi også får løftet de pressede domstole og Kriminalforsorgen.

- Og så skal regeringen huske, at administrative medarbejdere kan frigøre tid hos de andre pressede faggrupper, siger Rita Bundgaard med henvisning til de igangværende forhandlinger på Christiansborg om en ny flerårsaftale for politiet.

Hun kalder det fornuftigt, at regeringen ønsker at prioritere Familieretshuset, Nævnenes Hus og lægger op til at standse planlagte besparelser i DR. Derudover er det godt, at finansloven rummer reserver til blandt andet straffesagsområdet og mere kontrol af kompensationsordningerne til erhvervslivet. Også de penge, der er afsat til at dække ekstraudgifter, som uvægerligt følger af coronapandemien, får et anerkendende nik:

- Kommunerne og regionerne har fået milliarder til at dække deres udgifter, og det er naturligvis afgørende, at også de statslige arbejdspladser får dækket deres ekstraregninger, mener HK Stat-formanden.

Læs også: HK Stat: Staten har også brug for en corona-check

Som noget nyt vil regeringen nu fjerne omprioriteringsbidraget på politiets område og i udenrigstjenesten, ligesom det tidligere er fjernet på kultur- og uddannelsesområdet og midlertidigt sat på pause i Forsvaret. Det vækker dog ærgrelse i HK Stat, at regeringen i det store og hele lægger op til at fortsætte de løbende 2-procentsbesparelser i store dele af staten. 

- Flere og flere områder bliver undtaget, fordi enhver kan se, at det ikke holder bare at skære og skære. Vi så meget gerne, at der med denne finanslov blev taget et endeligt opgør med det skadelige omprioriteringsbidrag i staten, som især nedprioriterer de mindre synlige områder, siger Rita Bundgaard.

Problemet er, at når der kommer flere og mere komplekse opgaver, så kan færre medarbejdere ikke løse opgaverne, og så stiger sagspuklerne og ventetiden for borgere og virksomheder – eller staten bliver dårligere til at stoppe kriminalitet eller svindel og sikre borgernes retssikkerhed.

- Der er ikke noget galt med, at politikere vil spare eller omprioritere. Men vi må insistere på, at de samtidig skærer ned i opgavemængden og ikke kun på medarbejderne. Flere og flere steder hænger det ikke længere sammen, siger Rita Bundgaard.

Og når først systemet er kollapset er det enormt dyrt at bygge det op igen, forklarer hun.

- Regeringen står med et kæmpe oprydningsarbejde, som skyldes mange års ødelæggende besparelser i skattevæsenet. Vi har nu massive problemer i straffesagskæden, hvor der også er skubbet en stor, ubetalt regning foran. Vi må lære af fejlene i Skat, så vi ikke får et lignende kollaps og ødelæggende tab af tillid i andre dele af staten, siger HK Stat-formanden.