"Selv om det er trygt og godt at være dygtig til sit arbejde, så er det sundere at komme ud af boblen," siger Cecilie Arvidsen. Foto: Lars Krogsgaard

Hvad har et afslag på optagelse på gymnasiet og en dybtfølt ros fra en fem-årig datter med hinanden at gøre? For den 27-årige HK’er Cecilie Arvidsen var det to yderpunkter i et uddannelsesforløb, der til sidst bragte hende på rette vej.

For fire år siden begyndte Cecilie på akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, da hun lige var blevet fastansat som kontorfuldmægtig hos Rigspolitiet. Det føltes naturligt, at hun rykkede på videreuddannelse, og hun blev mødt med en positiv indstilling og opbakning fra både kollegaer og ledere.

- Jeg var udfordret rent socialt og praktisk, når jeg kom hjem fra arbejde og skulle læse op til eksamener. Jeg skulle simpelt hen blive bedre til at prioritere. Nogle gange gik det rigtig godt, men andre gange var det benhårdt arbejde. Men det var en kæmpesejr for mig efter eksamen. Når det har været en kamp undervejs, så er glæden ekstra stor – og man tanker rigtig meget selvtillid – når det hele er godt overstået, siger Cecilie Arvidsen, der har arbejdet otte år hos Rigspolitiet, hvor hun nu er rekrutteringskonsulent.

Læs også: Jeg er blevet mere forandringsparat

Hun var efter elevtiden hos politiet i sit første faste job - præget af et rigtigt fint fundament. Men Cecilie ønskede at gøre det stærkere. Med akademiuddannelsen lykkedes det hende da også fint over de næste tre år på studiet at styrke både faglighed, cv og diskussionslyst. 

- Vi var rigtig mange i samme klasserum. Og det var en broget flok, hvor der hurtigt udviklede sig en superspændende dialog. Der var næsten altid noget på spil. Ofte gik jeg stadig et par dage efter og tænkte over diskussioner, vi havde haft – både dem om jobbet og om samfundet generelt.

Lige nu arbejder Cecilie med rekruttering af civile til Rigspolitiet. Hun har det godt i et fagligt udfordrende job, som hun gerne vil blive endnu bedre til.

- Til min udvikling her kan jeg bruge meget fra akademiuddannelsen, men jeg kigger også på kortere kurser, hvor man kan få en certificering. Jeg vil uddanne mig, så jeg ligger på linje med de akademiske medarbejdere omkring mig.

”Du er sej, mor!”

Så Cecilie er på rette sted og har gang i kompetenceudviklingen. Men historien om hendes uddannelsesforløb begynder et andet sted. Nemlig med et overraskende og skuffende afslag på at komme på gymnasiet.

- Det er både sjovt og dejligt, at jeg står, hvor jeg gør i dag. For det er ikke sket uden modgang. Selv om det var mit store ønske, så kom jeg ikke på gymnasiet. Og det slog mig lidt ud af kurs.

Cecilie var ked af afslaget og skuffet over, at hun ikke kunne tage den samme rute som sine venner. Men hun gjorde op med sig selv, at hun ville uddanne sig derhen, hvor hun havde planlagt. Derfor valgte hun handelsvejen og fik nogle nye netværk, før hun rettede fokus mod et administrativt job hos politiet.

 

- Jeg tror helt klart, det gjorde mig moden og gav mig ny selvtillid, at jeg skulle forme min uddannelse og vejen mod det, jeg ønskede at beskæftige mig med. Den nyvundne selvtillid har også givet mig en robusthed, som jeg manglede efter afslaget fra gymnasiet. Mine valg har gjort mig fagligt forankret.

Afslaget førte derfor noget godt med sig. Cecilie er arbejdsmæssigt, hvor hun gerne vil være lige nu. Men hun vil have mere i sin faglige rygsæk. Om det bliver den ene eller anden uddannelse, vil tiden vise. At hun har gjort noget rigtigt, er hun blevet bekræftet i, når hun har orienteret sin datter om, at hun kommer til at læse mere i fremtiden:

- Når jeg snakker med min fem-årige datter Alma, fortæller jeg hende også, at jeg skal gå mere i skole og kommer til at læse en del derhjemme før nye eksamener. Og jeg blev rigtig stolt, da hendes reaktion for nylig var: ”Du er sej, mor!”.

"Nyt blod til din vidensbank"

Det var en kollega, som først foreslog Cecilie, at de begge fik gang i kompetenceudviklingen. Det inspirerede hende til at tænke i samme baner, og de to endte med at skabe et lille fællesskab omkring studiet. 

- Jeg tror, at man skal øve sig i at blive skubbet lidt ud over kanten, når man kan det daglige arbejde på rygraden. Selv om det er trygt og godt at være dygtig til sit arbejde, så er det sundere at komme ud af boblen, så man også bliver rustet til at agere i de skiftende krav fra arbejdsmarkedet. Man skal gøre noget selv og turde bevæge sig lidt ud på tynd is.

Cecilie vil gerne med små puf inspirere andre til at komme i gang med at udvikle nye kompetencer, for hun har oplevet, at uddannelse rykker fagligt og personligt – og gør noget ved helheden i arbejdslivet. 

 

- Man skal ikke altid vente på den rette uddannelse, men måske bare komme i gang med én, der tilbyder ny spændende viden. Det er nyt blod til din vidensbank, så intet er spildt. Og det er lige meget, om du er 27 eller 45 år.

Samtidig mener Cecilie, at det er vigtigt, vi ikke tvinger hinanden til videreuddannelse. Det skal stadig komme fra hjertet. Men vi kan lære at opfordre og inspirere på den rette positive måde.

- Fremtiden vil bringe mere fokus på tværgående samarbejde og omstillingsparathed. Og netop på de områder har HK’erne en masse stabilitet og viden at bidrage med. Men man skal også være klar på, at HK’erne skal levere i en kultur under forandring. Mens andre faggrupper ofte skifter job for at søge udvikling, skal HK’erne måske søge faglig udvikling og blive på jobbet. Det vil styrke kulturen og arbejdspladsen, siger Cecilie Arvidsen.