Kontakt

Coronakrisen er blevet en indikator på, hvor gode forskellige lande og samfund er til at møde en alvorlig krise.

Coronaen kom dumpende som lyn fra en klar himmel og udviklede sig hurtigt til den mest indgribende begivenhed i menneskers tilværelse siden 2. verdenskrig.

De enkelte lande kom lidt forskelligt fra start. Men efter et halvt år med corona er det tydeligt, at det er de mest velorganiserede lande, der er bedst til at håndtere krisen - de lande, hvor regering, myndigheder, virksomheder, lønmodtagere og befolkning er bedst til at samarbejde.

Hvad skulle man stille op, når lønkompensationsordningen for mellem 20.000 og 30.000 lønmodtagere udløb natten til søndag, og rigtig mange mennesker dermed risikerede at miste jobbet?

Så finder man en løsning.

Trepart viser den danske models muskelkraft
Weekendens trepartaftale er en klassisk dansk kriseløsning, der kun er mulig, fordi vi har et meget velorganiseret arbejdsmarked og en regering, der samarbejder med arbejdsgiverne og lønmodtagerne om at finde løsninger.

Det er den højt besungne danske model, når den er bedst – en model man kun finder i Danmark og kun til dels finder hos vores nordiske naboer. 

I Danmark kan lønmodtagernes og arbejdsgivernes faglige organisationer og regeringen lave komplekse aftaler som weekendens trepartsaftale med mange elementer, der tilsammen klarer udfordringen.

Den nye trepartsaftale samler de fælles interesser og bøjer modstridende interesser mod hinanden og finder kompromisser. Det er en væsentlig grund til, at vi sammenlignet med andre lande klarer os så godt.

Før weekendens trepartaftale havde HK Service Hovedstaden og 3F i øvrigt på egen hånd lavet en lignede aftale med hotellet Clarion Hotel Copenhagen Airport og dermed undgået 56 fyringer.

I HK Hovedstaden er vi glade for, at hele det danske arbejdsmarked nu får en aftale, der kan afbøde de værste konsekvenser for lønmodtagerne og virksomhederne. 

Arbejdsfordeling er en forringelse
Det er ikke alle elementer i den nye trepartaftale, der er groet i HK’s have.

Mange HK’ere er ansat på funktionærvilkår med rettigheder, der er sikret af Funktionærloven – herunder, at man skal varsles et vist antal måneder i forvejen, hvis man skal give køb på rettigheder.

Arbejdsfordeling og dermed nedsat tid med suppleret med dagpenge er alt andet lige en forringelse.

Men det lykkedes heldigvis at få med i aftalen, at hver enkelt funktionær får mulighed for at takke nej til arbejdsfordeling med supplerende dagpenge og vælge en afskedigelse i stedet.

I HK er vi heller ikke tilhængere af, at man kan komme vadende ind fra højre og få hjælp i det delvist lønmodtagerfinansierede dagpengesystem, uden at man har bidraget ved at være medlem af en a-kasse i de 12 måneder, der normalt kræves.

Kompromisset blev, at ikke-medlemmer kan komme med i fællesskabet og få supplerende dagpenge, hvis de melder sig ind og betaler for tre måneders medlemskab per måned.

Indstil rovdriften på dagpengesystemet
Til gengæld er vi glade for, at de supplerende dagpenge ved arbejdsfordeling bliver til en forhøjet sats på op til cirka 23.000 kroner per måned mod normalt op til cirka 19.000 kroner per måned. Et tiltag, der i øvrigt er finansieret af, at arbejdsgiverne betaler tre såkaldte g-dage per måned.

Jeg håber så bare, at regeringen og Folketinget vil bruge anledningen til at erkende, hvor vigtig vores dagpengesystem i virkeligheden er – ikke bare under coronakriser, men i det hele taget.

Det er på tide at stoppe de vedvarende og destruktive forringelser af dagpengeniveauet, som den borgerlige regering fik skrevet ind i finansloven.

Når det nuværende forringede dagpengeniveau ikke er højt nok for lønmodtagere på arbejdsfordeling, så er det heller ikke højt nok for almindelige ledige lønmodtagere.

Byttehandlen er jo, at danske arbejdsgivere kan hyre og fyre med relativt kort varsel, mod at lønmodtagerne via a-kassen har dagpenge på et rimeligt niveau at falde tilbage på.

Det er den danske model, og den skal vi værne om – viser også denne krise. 

Uanstændigt dagpengeniveau
Den aktive arbejdsmarkedspolitik med masse af pligter til ledige sikrer, at alle ledige står til rådighed.

Det vil et lidt højere dagpengeniveau ikke ændre ved. Kombineret med bedre muligheder for uddannelse, efter- og videreuddannelse er det arbejdsgivernes garanti for, at de får den arbejdskraft, de har brug for.

Så kunne regeringen og Folketinget passende kvittere med at dagpengeniveau, der er nogenlunde anstændigt.

I HK bruger vi udtrykket: "Sammen er du stærkere!"

Det gælder også regeringen og arbejdsgiverne.

 

Læs artiklen i Altinget her.