Personlighedstest ved ansættelser er efterhånden meget brugt. 

Tanken er, at man får et godt, ærligt og brugbart udtryk for, hvad det er for et menneske, man ansætter.

Men det er helt forkert, mener erhvervspsykolog Lars Lundmann, der har skrevet bogen ”Du skal ikke være dig selv” om netop at få et job og komme igennem de brugte personlighedstest.

I et interview i Politiken får brugen af personlighedstest massiv kritik af Lars Lundmann.

Tre kritikpunkter mod tests

For det første er testene upersonlige. Ansøgeren vil typisk have en bestemt situation eller oplevelse i tankerne i et svar, men det tager testene ikke forbehold overfor. I nogle situationer kan man være sensitiv, i andre enormt robust.

For det andet kan de fleste spørgsmål forstås på flere måder. Det gør, at ansøgerens ”mellemregninger” og tanker omkring spørgsmålet ikke kommer med i et svar.

For det tredje ligger der implicit en præmis om at folk er stabile og uforanderlige, sådan at man kan forudsige folks adfærd. Men folk agerer forskelligt i forskellige situationer, og det tager mange tests ikke højde for, lyder kritikken fra Lars Lundmann.

Man finder ikke en god medarbejder

Hans noget kontroversielle anbefaling til ansøgere lyder derfor, at man som ansøger IKKE skal være ærlig men forsøge at knække koden for, hvad det er for en type, de er ude efter.

Anbefalingen til arbejdsgiver lyder, at man i stedet skal gøre brug af specifikke case. De fortæller meget mere om personen.

Og så har den yderligere pointe: ”Man finder ikke den gode medarbejder. En god medarbejder er noget, man måske bliver – afhængig af den organisation, man kommer ind i.

Lars Lundmanns synspunkter har i øvrigt vakt stor debat og to forskere har blandt andet taget til genmæle på videnskab.dk