HK-ansatte arbejder i fælles kontor

Omkring halvdelen af de HK-ansatte er hjemsendt på dagpenge. Foto: Jeppe Carlsen

Efter de fik den første annullering, begyndte det hurtigt at rulle. I de første to uger af marts lavede Karat Birk ikke meget andet end at aflyse events, der skulle være holdt på Clarion Hotel ved Københavns Lufthavn. Og så kom meldingen om, at regeringen lukkede Danmarks grænser og det meste af landet ned.

- Jeg havde jo selv siddet med alle de annulleringer, så jeg forstod med det samme alvoren af situationen, fortæller Karat Birk, der er Inhouse Reservations Agent og tillidsrepræsentant ved Clarion Hotel i Københavns Lufthavn.

- Stemningen var lidt … jeg vil ikke sige trist. Folk var selvfølgelig kede af det, men samtidig var der denne her stemning af, hvad kan vi gøre for at klare os ud af denne her situation? siger hun.

Ledelsen på Clarion Hotel meldte med det samme ud til medarbejderne, at de ville gøre, hvad de kunne for, at alle kunne beholde deres job. På et møde, hvor de orienterede om situationen, foreslog ledelsen samtidig at lave en aftale om såkaldt arbejdsfordeling, hvor medarbejderne deles om det arbejde, der er, ved at arbejde noget af tiden og være hjemsendt på dagpenge den resterende del af tiden.

Arbejdsfordeling er et værktøj, der har sin oprindelse i (fiske)industrien, men som under coronakrisen er blevet udbredt til andre brancher, der ellers ikke har haft tradition for at benytte ordningen. Karat Birk kendte heller ikke meget til reglerne omkring arbejdsfordeling på forhånd, men hun var ikke i tvivl om, at det var en god løsning. Det samme var størstedelen af de øvrige medarbejdere. Kun to valgte ikke at indgå i aftalen, der blev lavet i samarbejde med HK Service Hovedstaden og 3F. De to blev opsagt med løn i overensstemmelse med deres kontrakt.

- Selvfølgelig var der kolleger, der tænkte ”ååh, vi skal på dagpenge,” men stort set alle takkede ja for at stå sammen. Folk hjalp hinanden, der var ikke noget med kun at tænke på sig selv, siger Karat Birk.

Hjemmearbejde og hjælpepakke
For at overholde myndighedernes retningslinjer skulle de medarbejdere, der kunne, arbejde hjemmefra i de uger, hvor de var på arbejde.
Efter et par uger fulde af uforudsigelighed sad Karat Birk i toget hjem med to skærme og et tastatur under armen og overvejede, hvordan de nu skulle få det til at gå op i deres familie med hjemmearbejde og to børn.

Der gik dog kun to dage, så præsenterede regeringen den første hjælpepakke, som ledelsen med det samme besluttede at gøre brug af i stedet for aftalen om arbejdsfordeling. Og i de efterfølgende 5 ½ måned kørte hotellet med en minimumsbemanding, og Karat Birk var sammen med størstedelen af de øvrige medarbejdere på hotellet hjemsendt med lønkompensation.

Fra marts til august i år har Clarion Hotel haft 63.000 færre gæster, end de plejer. Undervejs har ledelsen da heller ikke lagt skjul på, at de ville gøre brug af aftalen om arbejdsfordeling, når hjælpepakken udløb 29. august.

Fordi der allerede lå en godkendt aftale om arbejdsfordeling, var det kun formalia, der skulle til for, at aftalen kunne træde i kraft. Mandag 31. august 2020 - to dage efter hjælpepakkernes udløb - mødte Karat Birk derfor igen ind på arbejde sammen med halvdelen af sine kolleger. Medarbejderne er inddelt i to hold, der arbejder i henholdsvis lige eller ulige uger.

Der er præcis nok arbejde til, at Karat Birk kan fylde sin arbejdsdag ud som ene kvinde i Inhouse Reservations. I næste uge er det så hendes kollegas tur til at tage sig af opgaverne, mens Karat Birk er på hjemme på dagpenge. Som medlem af HK Privat er Karat Birk dækket af HK Privats lønforsikring og får derfor 80 % af sin løn dækket i de uger. Derfor er hendes lønnedgang også ”kun” et par tusinde kroner om måneden.

- For at være helt ærlig har jeg før tænkt, at det er en fin sikring, men at jeg jo aldrig ville skulle bruge den. Jeg kunne ikke forestille mig at blive arbejdsløs. Men jeg fik jo brug for den - og er selvfølgelig rigtig glad for, at jeg har lønforsikringen, siger hun.

Den betyder, at den forholdsvis lille lønnedgang, jeg vil have i en periode, ikke er noget, vi ikke kan klare i vores budget. Når man ser på den sikkerhed, den giver, i forhold til hvad den koster om måneden, er det jo virkelig billigt sluppet, konstaterer hun.

Glemte genvejstaster

Bekymringer omkring det at skulle dele opgaverne - og om der overhovedet var nogen?, som ellers fyldte hos Karat Birk, inden hun skulle tilbage på arbejde efter mere end fem måneder hjemme, har efter den første tid tilbage heldigvis vist sig at være ubegrundet. Hotellet får rigtig mange henvendelser omkring afstand og regler i øvrigt i forbindelse med afholdelse af konferencer og events, og der er mange transitrejsende, der ringer med spørgsmål til karantæneregler ved indrejse.

Og så er der heldigvis også begyndt at komme bookinger igen blandt andet fra den øgede aktivitet i lufthavnen igen, fortæller Karat Birk.
Overlevering til kolleger har altid været en vigtig del af arbejdet i salgsafdelingen, så den er ikke ny for Karat Birk og hendes kolleger. Det nye er, at de nu skal huske at opdatere kunderne om, at der vil være en ny kontaktperson i næste uge, og så har de nu fået en fælles mail i stedet for individuelle, så alle har adgang til og kan svare på alle mails.

- Den største udfordring ved at komme tilbage har faktisk været, at jeg skulle lære alle genvejstasterne igen, men det kom heldigvis hurtigt, griner hun.

Aftalen om arbejdsdeling løber foreløbig 13 uger frem til start december med mulighed for forlængelse i yderligere 13 uger.
Hoteldirektør Jesper Olesen fortæller, at han ikke er i tvivl om, at arbejdsfordeling lige nu er den rigtige løsning for både medarbejderne og forretningen.

- Det har selvfølgelig været vigtigt for os at sikre vores medarbejderes arbejdspladser. Samtidig har hotellet bevaret en masse kompetencer, som vi både forventer at få brug for på Clarion Hotel Copenhagen Airport og på søsterhotellet Comfort Hotel Copenhagen Airport, som åbner på nabogrunden senere på året. Og så har det endda også givet bedre mening økonomisk end massefyringer, siger han.

Siden Clarion Hotel indgik den nuværende aftale om arbejdsfordeling, landede regeringen og arbejdsmarkedets parter en ny aftale om arbejdsdeling på det private arbejdsmarked i forbindelse med udfasningen af hjælpepakkerne.

På Clarion Hotel er de i samarbejde med blandt andet HK Privat lige nu ved at finde ud af, om det er bedst for de ansatte at blive på den traditionelle ordning eller indtræde i den nye midlertidige ordning om arbejdsfordeling.

- Ofte er man jo på hver sin side, men under hele det her forløb har ledelsen virkelig kæmpet for at finde modeller, der kunne redde os. I denne her tid er arbejdsfordeling uden tvivl den bedste løsning for os, og jeg har tiltro til, at de nok skal vælge den ordning, der er bedst for os, siger hun.

- Lige nu beholder vi vores job og er en del af tiden tilbage i den dagligdag og de trygge rammer, vi kender og holder af - i en ellers usikker tid.

Få 80 % af din løn, hvis du skal på arbejdsfordeling

Hvis du skal på arbejdsfordeling og har været medlem af HK Privat og HK’s a-kasse i minimum 12 måneder og har fuld dagpengeret, kan du få suppleret op til 80 % af din normale løn med HK Kollektiv Lønforsikring. Læs mere på hk.dk/loenforsikring eller ring til HK Privats lønforsikringshotline mellem kl. 9-15 på hverdage - telefonnummeret er 3330 4999.