Janni Høegh er skolesekretær på Harboøre Skole og uden at forklejne hverken Janni eller Harboøre, så ”Samskabelse” ikke det ord, som hyppigst bliver brugt på de kanter.

Ikke desto mindre er det, hvad Janni praktiserede, da coronaen i foråret stillede strenge krav til lokaler og undervisning. Gode råd og ideer var ikke dyre, for dem havde Janni, da hun i praksis viste, hvad samskabelse gik ud på.

I løbet af kort tid havde hun kontaktet områdets missionshuse, redningsstationer, festivalpladser, motorcykelklubber, zoneterapiklinikker for at finde lokaler og toiletter, som lærere og elever kunne bruge i deres alternative undervisning.

3. generation af offentlig forvaltning er her

Fag & Fremtid 21 handler om præcis det - nemlig hvordan HK’ere, uanset titel og arbejdsområder får kendskab til de nye tendenser, metoder og samarbejdsformer i den moderne offentlige forvaltning.

Man taler om 3. generations offentlig forvaltning, for i dag skal kommuner være en inddragende og samarbejdende organisation, der løser opgaver på tværs og i tæt, nærmest ligeværdigt samarbejde med borgere. Patient- og pårørendeinddragelsen på sygehusene har ligeledes skabt en helt ny samarbejdspræget relation.

På samme måde har mange med interne funktioner fået nye roller, fx konsulentroller, som kræver nye kompetencer i form af kommunikation, undervisning, coaching mv.

Det er den udvikling, HK Kommunals store konference Fag & Fremtid har som tema, når den afvikles i Odense d. 17.-18. maj 2021. 

HK’eren skal styrke sin position i midten

Helt centralt står HK’eren med kontakt til borgere, patienter og interne samarbejdspartnere. 

Men hvordan inddrager du konkret borgere og samarbejdspartnere? Hvordan coacher og rådgiver du kolleger? Hvordan leder du projekter? Hvordan kan du understøtte ledelse med data? Hvordan kan virtuelle møder bedst erstatte de fysiske?

Fag & Fremtid gør dig ikke bare klogere på de nye metoder og tendenser, men også på, hvad det betyder for HK’erens rammer, roller og retninger og hvilke nye relationer, kompetencer og arbejdsmetoder, der skal i spil? 

Tilmeldingen til fag & Fremtid åbner primo november, men indtal da, se og følg eventet på Facebook