Susanne Fagerlund, ny chefforhandler, drøfter OK21 med Lene Roed, HK Kommunals formand.

Medlemmerne har det sidste ord, når den næste overenskomst for HK’erne i kommuner og regioner skal fastlægges i foråret 2021, men forud for urafstemningen er der forhandlinger mellem en snævrere kreds af deltagere. De 17 medlemmer af HK Kommunals forbundssektorbestyrelse udgør forhandlingsudvalget, hvilket fremgår af HK Kommunals love.

Når HK Kommunals krav skal udtages den 21. oktober, behandles de i det udvidede forhandlingsudvalg. Det består af forbundssektorbestyrelsen, lægesekretærernes formand Nathali Schaap Degn samt observatører fra tværgående landsforeninger og fra fagområder, der ikke i forvejen er repræsenteret i forbundssektorbestyrelsen. 

Under forhandlingerne drøfter bestyrelsen løbende situationen og er til sidst i forløbet det organ, der godkender et forlig mellem parterne. Derefter sendes det til urafstemning blandt medlemmerne. Det er også forbundssektorbestyrelsen, der træffer afgørelse om en eventuel varsling af en konflikt, hvis parterne ikke kan blive enige.

Lene Roed er ny formand for valggruppe

HK Kommunal er medlem af OAO, der står for Offentligt Ansattes Organisationer, der varetager interesser for ca. 175.000 medlemmer af 23 fagforbund. OAO er en del af Forhandlingsfællesskabet, der består af 51 fagforbund med i alt 565.000 medlemmer med job i kommuner eller regioner. OAO udgør her Valggruppe 1 – en af fem valggrupper, hvor de øvrige valggrupper er domineret af store faggrupper og fagforbund som FOA, lærerne og pædagogerne, sygeplejerskerne og akademikerne.

Lene Roed, der blev valgt som formand for HK Kommunal på kongressen i januar i år, er ny formand for OAO-valggruppen i Forhandlingsfællesskabet og dermed meget centralt placeret i forhandlingerne om OK21.

Ny chefforhandler for HK Kommunal

Også på en anden post i HK Kommunal har der været udskiftning siden overenskomstfornyelsen i 2018. Steen V. Kristensen, der på embedsmandsniveau har deltaget i OK-forhandlingerne siden 1997, har valgt at gå på pension. Ny chefforhandler er Susanne Fagerlund.

Hun har været forhandlingskonsulent i HK Kommunal siden 2012 og har dermed erfaringer som forhandler for de kommunale og regionale HK’ere ved de seneste tre overenskomstfornyelser. Forinden var hun i 12 år ansat i Dansk Socialrådgiverforening, hvor hun sluttede som forhandlingschef, inden hun kom til HK Kommunal.