Anette har beskæftiget sig med mange forskellige opgaver i løbet af årene, og hun har faktisk fulgt med udviklingen i it-programmer, virksomhedens produkter og meget andet. Alligevel blev hun fyret. Begrundelsen var, ”fordi dine kompetencer ikke matcher virksomhedens behov”. Anette har i de sidste 21 år passet sit job i den tro, at hun er fulgt med virksomheden og udviklingen. Uden at hun egentlig selv har gjort noget aktivt. Hun har forventet, at virksomhedens behov, samfundets generelle udvikling og hendes faglige erfaringer af sig selv er fulgtes ad. Deri tog hun fejl. Både medarbejdere og ledere har et ansvar for, at medarbejderen bliver opkvalificeret. Det sker bedst igennem systematisk og vedvarende efteruddannelse. Men efteruddannelse er ikke lige nemt for alle at tage fat på.

 

Efteruddannelse

Stockfoto

Der er mange barrierer for at tage efteruddannelse. Man skal først indse sit behov, derefter overkomme sin egen frygt for at komme tilbage på skolebænken, og så have overblik over mulighederne. Derefter skal chefen overtales, og der skal tages behørigt hensyn til kollegerne og deres arbejdspres. Derfor lykkes det mange gange ikke medarbejderen at komme på efteruddannelse.

Ledernes undskyldninger er mange
Mange medlemmer ringer ind og fortæller, at lederen afviser efteruddannelse. Der er ikke råd. Eller man kan ikke undvære medarbejderen. Nogle får at vide, at lederen ikke kan overskue det. Nogle ledere er måske villige til at godkende efteruddannelse, men mangler viden om, hvad der er muligt, hvordan økonomien er, eller hvad der bliver brug for i fremtiden.

Hvad er fremtidens kompetencer?
Fremtidens kompetencer er kendetegnet ved at de er båret af relationer imellem mennesker – fx imellem medarbejder og kunde, medarbejder og samarbejdspartner eller imellem forskellige faggrupper. De er også kendetegnet ved ”det menneskelige kit,” som skaber en hel arbejdsplads, en hel produktionsplan eller en hel arbejdsgang.

Mestring af jobbet er væsentlig
Enhver ønsker at mestre sit job. Og gør man det ikke, koster det på arbejdsglæden. Det ved vi fra dem, der ringer ind og taler med vores arbejdsmiljøkonsulenter. Det er psykisk hårdt ikke at kunne følge med. Man føler sig utilstrækkelig, og nogle gør sig store anstrengelser for at skjule, at de ikke mestrer deres opgaver.

- Så kære leder – du har også et ansvar for at sørge for, at dine dygtige medarbejdere fortsat er dygtige i morgen. Og kære medarbejder – hold dig opdateret og attraktiv. Det er helt okay at tage initiativ selv, og det smitter sandsynligvis også positivt af på kollegerne, siger Søren Sørensen fra HK Østjylland.

Søren Sørensen