Forud for overenskomstforhandlinger plejer der at være en landsdækkende kampagne, hvor politisk valgte og ansatte i HK Kommunal sammen med tillidsrepræsentanterne kommer rundt på arbejdspladser i hele landet. Her plejer man at indsamle input og synspunkter på fysiske postkort.

Med nogen ærgrelse har sektorbestyrelsen på grund af corona besluttet at aflyse kampagnen i denne form. Alt bliver i stedet digitalt, hvilket kan skabe lidt forvirring om, hvor man gør hvad. Der er to spor:

1. Indsamling af synspunkter – med lodtrækning om 25 præmier

Her handler det om at tænke visionært og bredt i forhold til, hvad der i fremtiden kan sikre attraktive arbejdspladser i kommuner og regioner. Det svarer til indsamlingen af de fysiske postkort forud for de seneste to overenskomstfornyelser.

Her gælder det om at få så mange tilkendegivelser fra medlemmerne som overhovedet muligt. De kan bidrage via temasiden om OK21 – hk.dk/ok21 – frem til den 18. september. Hvis man samtidig skriver sin mailadresse, deltager man i en lodtrækning om 25 gavekort til morgenbrød eller eftermiddagskage til glæde for kollegerne på indsenderens arbejdsplads.

2. Indsendelse af formelle krav

Frem til den 25. september kan medlemmer, klubber og afdelinger indsende forslag til egentlige overenskomstkrav. Det er en god idé at forsøge at få klubben til at diskutere og støtte de krav, der rejses. De kan indsendes her.

I et tidligere TR-nyhedsbrev er der link til forskellige materialer, der kan anvendes i forbindelse med aktiviteter på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Tidsplan for OK21

  • 3.-18. september 2020: Digital indsamling af medlemmernes synspunkter.
  • 25. september 2020: Sidste frist for at indsende forslag til formelle overenskomstkrav.
  • 21. oktober 2020: Bestyrelsen og forhandlingsudvalget vedtager overenskomstkrav.
  • December 2020: Forhandlingsfællesskabet udtager overenskomstkrav, og der udveksles krav med arbejdsgiverne.
  • Januar-februar 2021: Forhandlinger.
  • Marts/april 2021: Urafstemning blandt medlemmerne.