Torsdag d. 27. august sluttede coronaudsættelsen endelig, da formand Annette Godsvig Laursen kunne byde velkommen til HK Stat Sydjyllands generalforsamling på Hotel Scandic i Kolding. Et par timer senere kunne hun lukke generalforsamlingen igen efter at være blevet genvalgt for to år. 

Sædvanligvis har der til generalforsamlingen været et foredrag eller andet underholdende og oplysende indslag. Men det måtte deltagerne undvære i år til fordel for en orientering fra formanden for HK Stat, Rita Bundgaard.


Paradoksalt nok var Rita på grund af problemer i trafikken nødt til at være med på storskærm til dette første fysiske møde i lang tid. Det var hun ked af, for hun havde glædet sig til at møde medlemmerne igen. De måtte nøjes med at lytte og senere vinke til hende. 

Beretningen

Formand Annette Godsvig Laursen sagde blandt andet i sin mundtlige beretning: 

- Generalforsamlingen er stadig for 2019, selv om vi nu er i august 2020, og det virker meget fjernt at se tilbage til det år. Der er sket så meget siden. 

Der var planlagt generalforsamling den 12. marts, men det blev udsat den 11. marts, da der kom mange afbud og undrende forespørgsler fra arbejdspladserne. Og den 11. marts om aftenen tonede statsministeren frem på TV-skærmen og sagde: Hellere handle i dag end fortryde i morgen. 

- Det gjorde et stort indtryk på mig. Den 11. marts var også den dag, hvor der begyndte at ske en stor forandring ude på arbejdspladserne med hjemmearbejde og så videre, sagde hun. En god nyhed i beretningen var, at de fleste af de medlemmer, der meldte sig ind i forbindelse med overenskomst¬forhandlingerne i 2018, har valgt at blive i HK Stat og være en del af det overenskomstbærende fællesskab. Hun var stolt og glad over, at det var lykkedes at fastholde medlemsfremgangen og sagde tak til alle de, der have hjulpet.

Annette Godsvig Laursen nævnte de ressortomlægninger, der kom fra den nye regering og konsekvenserne af dem. Hun er meget optaget af, hvad denne udvikling vil føre med sig. Hun var utilfreds med, at omprioriteringsbidraget kun blev fjernet i staten inden for ganske få områder, og at statens arbejdspladser underfinansieres år efter år. 

- Citronen er presset i bund. Staten skal holde op med det her! sluttede formanden sin beretning.


Forsamlingen syntes også, at 2019 er længe siden, og beretningen blev godkendt uden spørgsmål. Et medlem havde kommentarer til, hvad HK gør på landsplan for at stoppe nedskæringerne. 

Valgene

Så begyndte det at gå stærkt:

Annette Godsvig Laursen blev uden modkandidat genvalgt med akklamation for to år af de 28 stemmeberettigede.

Annette Godsvig Laursen og Dorte Bonde
Tillykke til Annette Godsvig Laursen, som var uden modkandidater og fik en varm og stærk anbefaling af næstformand Dorte Bonde på vegne af bestyrelsen. 

Der var heller ingen modkandidater ved valgene af bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Hansen og Kristina Fisker Stougaard genopstillede og blev valgt. Lene Juul Kielsen havde valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet indtil videre, og førstesuppleant Sigrid Holm blev valgt. 

Andensuppleant Martin Lorraine blev valgt som førstesuppleant og Maria Guldberg, studiesekretær på Syddansk Uni i Kolding blev valgt som ny andensuppleant. 

Næsten hele den nye bestyrelse.  Fra venstre er det Kim Hartwich, Martin Lorraine, Maibritt Henriksen, Jørgen Hansen, Dorte Bonde, Maria Guldberg, Annette Godsvig Laursen og Sigrid Holm. Fraværende er Kristina Fisker Stougaard.