Kom til generalforsamling

- Foråret 2020 vil for altid stå som det år, hvor Regeringen lukkede Danmark ned på grund af Coronavirus. I HK MidtVest fulgte vi naturligvis retningslinjerne og lukkede også vores lokale kontorer og medlemsarrangementer ned. I HK ønsker vi ikke at udsætte vores medlemmer og medarbejdere for unødig smitterisiko, udtaler formand for HK MidtVest Marianne Køpke og fortsætter:

- Tre af de fire årlige generalforsamlinger i HK MidtVests sektorer, som normalt holdes i marts er udskudt. Kun HK Stat nåede at afvikle sin. HK Privat afholder senere her i september, mens HK Handel og HK Kommunal har valgt først at afholde deres generalforsamlinger til foråret 2021. Vores repræsentantskab består af delegerede valgt på sektorgeneralforsamlingerne, og derfor medfører det naturligvis også en udskydelse af repræsentantskabsgeneralforsamlingen, forklarer Marianne Køpke.

Det er HK’s hovedbestyrelse, der har givet dispensation til at udskyde generalforsamlingerne. 
I tiden frem til repræsentantskabsgeneralforsamlingen fortsætter afdelingen naturligvis arbejdet, og der vil blandt andet være fokus på: 

Ledige medlemmer

HK MidtVest er udpeget til at deltage i et forsøg, som varer 4 år. Ni udvalgte a-kasser får ansvaret for kontakten til dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af deres ledighedsforløb. Medlemmerne vil derfor kun få hjælp af HK’s A-kasse i perioden og skal ikke til møder med Jobcentret. Det skulle gerne give mere sammenhæng og forhåbentlig en hurtigere vej til næste job for ledige medlemmer. Forsøget er igangsat med den nye Lov om aktiv beskæftigelse, som Folketinget vedtog i maj sidste år.
- Vi begynder også at se de første opsigelser med begrundelse i Corona, ikke mindst efter, at lønkompensationsordningen udløb i slutningen af august. Langt de fleste HK-medlemmer er funktionærer med lange opsigelsesvarsler, og vi har derfor formentlig langt fra set omfanget af Corona-ledige endnu, siger Marianne Køpke.

Arbejdsmiljø

Stress har været på den politiske dagsorden længde, også i Regeringen, som endda nedsatte et stresspanel. Men det var skuffende at se, hvor lidt fokus på arbejdslivet, der var på de anbefalinger, panelet meldte ud sidste år. 
HK har opfordret regeringen til at lave en ny national handlingsplan om stress. Sygefravær på grund af stress koster statskassen 80 milliarder – hvert år. I vores øjne vil det været naturligt, at sådan en plan laves i samarbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Mere lederuddannelse i stresshåndtering og mere fokus på forebyggelse er højt på HK’s ønskeliste.

I HK arbejder vi også med at udvikle og tilbyde relevant viden og værktøjer omkring godt psykisk arbejdsmiljø. En faglig garantiydelse sikrer det enkelte medlem hjælp til selvhjælp med fx en her- og-nu-guide. HK hjælper medlemmet på rette vej til at få behandling, men stresscoaching og stressbehandling tilbyder vi ikke. Det varetages bedst af terapeuter, psykologer med speciale i den slags. 

Det er dog fortsat vigtigt at huske at anmelde stresssygdom som arbejdsskade. Det er desværre stadig meget, meget svært at få stress anerkendt, men anmeldelsen er alligevel vigtig, også selvom man som alvorlig stressramt ikke har overskuddet til en lang, faglig sag.  
Der kan støde andre ting til senere i livet, som gør, at en diagnose kan ændres – og hvor det så er vigtigt, at tidligere anmeldelse kan indgå i nye vurderinger. Så kan der måske alligevel være hjælp at hente.

Overenskomster

Processen frem mod de offentlige sektorers overenskomstforhandlinger i 2021 er allerede ved at gå i gang. Vi håber, forhandlingerne bliver nemmere end dem, man oplevede i 2018, men udgangspunktet kunne vi godt ønske os bedre. Løn- og prisudviklingen i samfundet har over de sidste år ikke været helt i top, og det er vi naturligvis opmærksomme på frem mod forhandlingerne om OK21.

I foråret 2020 har både Privat og Handel forhandlet nye overenskomster til medlemmerne, og de indeholder nogle rigtig gode aftaler, både med konkrete lønkroner, højere fritvalgskonto, mere barsel til fædre, fleksibilitet til børnefamilier og seniorer og mere uddannelse. 
Og bortset fra på tandklinik-området, hvor vi oplevede vores modparts medlemmer, tandlægerne, stemme nej – og der derfor måtte en ny forhandling til – så var det en fornuftig proces i år. 

Især hæfter vi os ved, at der var rekordhøje stemmeprocenter fra HK’s medlemmer. Godt 72 procent i HK Privat og 64,54 procent i Handel. Og stort set alle stemte ja. Det betyder meget, at medlemmerne viser så massiv en opbakning til overenskomsten. Det giver forhandlerne styrke til næste gang.

Digitalisering

Hvis man skal tale om en positiv effekt af nedlukningen under Corona, så må det absolut være den øgede digitalisering. Det blev jo ganske tydeligt, at når vi danskere SKAL være digitale, fordi vi ikke har andre muligheder, jamen så kan vi jo godt. 

Aldrig er der blevet holdt så mange virtuelle møder, eller arbejdet så meget på VPN-forbindelser, som under nedlukningen. E-handel steg også nærmest eksplosivt. 
Den meget omtalte digitale fremtid blev over en enkelt nat til virkelighed. 

For omkring tre år siden vedtog vi en ambitiøs udviklingsplan for HK MidtVest, med det digitale som en vigtig hjørnesten. Vi arbejder benhårdt på at have de ydelser og tilbud, der skal til for at understøtte vores medlemmer i at stå stærkt på et digitalt arbejdsmarked. HK’erne skal være attraktive medarbejdere at ansætte.
Vi har løbende inspireret og motiveret med kurser, karrierecafé, uddannelsesforløb og meget mere. 
At tage det første skridt hen mod uddannelse kan være rigtig svært, især hvis det er mange år siden, man sidst sad på skolebænken. Men tanken om, at ”det holder nok min tid ud” duer bare ikke i dag. I en verden, der er i hastig forandring, er det tvingende nødvendigt, at vi uddanner os – helt frem til vi går på efterløn eller pension.
Derfor kommer vi også fremover til at ”prikke” til medlemmernes lyst og motivation for at tilegne sig gode digitale kompetencer. 


Se også formand Marianne Køpkes videoberetning, hvor hun giver et tilbageblik på noget af alt det, der er sket i 2019: 

 

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.