Billede af HK Handel Sjællands bestyrelse med formand Helle Friis fremhævet

Helle Friis er formand for HK Handel Sjællands bestyrelse. Det har hun været i 7 år.

Helle er 57 år, har 3 børn og 3 børnebørn. Hun bor i Næstved og har kontor i HK Sjællands afdeling i Roskilde.

Hvorfor skal man være medlem af HK?

Svaret fra Helle kommer prompte: Fordi man skal være en del af fællesskabet på arbejdspladsen.

- Det er HK, der forhandler overenskomsten og lægger pres på politikerne, når der bliver indgået aftaler på arbejdsmarkedet – fx i forbindelse med Corona. Og det er HK-tillidsrepræsentanten, der snakker med ledelsen, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen. Jo flere vi står sammen i HK, jo mere vægt er der bag vores ord, siger Helle.

Helle ærgrer sig over, at mange unge mennesker vælger fagforeningen fra. I butikkerne er der mange unge fritidsjobbere. Når man er helt ung, forestiller man sig måske ikke, at man kan få brug for hjælp på arbejdsmarkedet, og det der med overenskomster virker lidt fjernt.

- Jeg ville ønske, at forældrene ville skubbe lidt mere på, så deres unge mennesker bliver en del af fællesskabet helt fra starten af deres arbejdsliv, siger Helle.

Respekt for medarbejderne i detailhandlen

På spørgsmålet ’Hvad brænder du mest for, når det kommer til det faglige arbejde?’ er Helle ikke i tvivl: Respekt for de ansatte i detailhandlen. For Helle handler det om 2 ting. Vi skal styrke lukkeloven, og vi skal af med forestillingen om, at alle kan finde ud af at arbejde i butik.

- Vi møder ofte den holdning, at hvis man ikke kan få et arbejde, kan man altid søge et job som kasseassistent. Det er så respektløst, siger Helle.

Helle har arbejdet i detailhandlen i 35 år og kender derfor de butiksansattes arbejdsdag ud og ind.

- Jeg har arbejdet i kundeservice og i kasselinjen i Bilka. Man skal kunne regne, man skal have flair for service, man skal have overblik, man skal kunne håndtere konflikter og meget mere. En uddannelse inden for detail tager 4 år – og det er der god grund til. Det er meget komplekst at styre de forskellige områder af en butik. Det kan man altså ikke, når man kommer direkte ind fra gaden, siger Helle.

Når snakken falder på lukkeloven, gløder Helles øjne igen.

- Lukkeloven sikrer de butiksansatte rimelige arbejdstider, men desværre giver politikerne gang på gang efter for arbejdsgivernes ønske om at bløde loven op, siger Helle. Ifølge hende burde lukkeloven udvides.

- Som det er nu, har butikkerne nærmest åbent i døgndrift, fortæller Helle, der mener, at åbningstiderne i butikkerne ødelægger medarbejdernes mulighed for et rimeligt fritidsliv.

- Helt ærligt – bliver vores liv virkelig bedre af, at vi kan handle i påsken eller kl. 22 på en onsdag? Mit svar er nej. Det er et udtryk for manglende respekt for de ansatte i detailhandlen, at man prioriterer øget omsætning i butikkerne over medarbejdernes arbejdsvilkår, siger Helle.

Hvad er din opgave som formand for HK Handel Sjælland?

- Min opgave er sammen med bestyrelsen at varetage interesserne for medlemmerne i HK Handel Sjælland – at give dem en stemme, fx når den landsdækkende butiksoverenskomst forhandles, fortæller Helle.

Helle repræsenterer også HK Sjælland i forskellige uddannelsesudvalg

- Der sidder en repræsentant fra HK Sjælland på alle handelsskoler, og jeg har også en plads i Det faglige Udvalg for Detail. Det er vigtigt for vores medlemmer, at uddannelserne udvikles, så de matcher behovet på arbejdspladserne, så vores medlemmer er klædt ordentligt på. 

Læs mere om overenskomst og arbejdsforhold for handelsansatte på HK Handels website