Ved overenskomstfornyelsen i 2018 blev der aftalt i alt seks generelle reguleringer af lønnen til de ansatte i kommunerne. Den sidste af disse lønstigninger i den treårige overenskomstperiode – og den tredje i år – falder den 1. oktober 2020.

I OK18-forliget var der aftalt generelle lønstigninger pr. 1. oktober på 0,7% og forventet 0,36% fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udløste dog kun 0,09% på grund af en anden udvikling end forventet. Af beregningstekniske grunde bliver resultatet en samlet stigning på ca. 0,76% i forhold til de nuværende lønninger.

HK Kommunal har endnu ikke udarbejdet nye lønoversigter, der indeholder stigningen, men de vil senere i september kunne findes på HK’s hjemmeside og vil desuden blive distribueret i et almindeligt nyhedsbrev til alle medlemmer.