HK har gennemført en undersøgelse om stress blandt medlemmerne, og den viser, at 4 ud af 5 har følt sig stressede inden for det seneste år.

Mange af HKs medlemmer går til deres leder med bekymringer om stress. Af dem oplever en tredjedel, at deres leder ikke reagerer på bekymringerne.

- Det kan være svært at indrømme, at man er presset på sit arbejde. Vores undersøgelse viser, at mange alligevel vælger at gå til chefen, når de har problemer med stress. Det er bare alt for dårligt, at en tredjedel oplever, at lederen ikke reagerer, siger Martin Rasmussen, Næstformand i HK Danmark.

HK har udarbejdet foreløbig 5 konkrete forslag til, hvad en national handlingsplan bør indeholde:

En stresspolitik på arbejdspladsen

Det bør være et krav, at alle arbejdspladser har en klar stresspolitik, der sætter retningslinjer for leder og medarbejdere om, hvordan man skal forholde sig til et potentielt stressforløb. Det er vigtigt, at tillidsvalgte og samarbejdspartnere får mulighed for at give sit besyv med. Det skal være tydeligt hvor, og hvordan, man kan få hjælp som medarbejder.

- På mange arbejdspladser oplever vores medlemmer, at man står famlende overfor, hvad der er det rigtige at gøre, hvis en kollega må sygemeldes med stress. Mange ville ønske, at de havde set det komme. Derfor anbefaler vi også, at virksomhederne udarbejder en decideret stresspolitik. Det er et værktøj, som vi kan se virker, siger Martin Rasmussen.

Uddannelse til ledere

HK mener, der er behov for, at lederne får et større kendskab til det psykisk arbejdsmiljø, så de kan leve op til deres ansvar for at forebygge stress og tage hånd om deres medarbejdere, når det brænder på.

Adgang til hurtig og kvalificeret behandling

Stress er en behandlingskrævende tilstand, der skal tages hånd om så hurtigt som muligt. Der er derfor behov for hurtig hjælp og kvalificeret rådgivning på stressklinikker for alle stressramte - uden flere måneders ventetid.

Obligatorisk plan for tilbagevenden

For at sikre at medarbejderen kommer godt tilbage i job efter en sygemelding, bør der udvikles en handlingsorienteret og konkret plan for en gradvis opstart og øgning af arbejdsopgaver. Det skal være en god oplevelse at vende tilbage til arbejdspladsen for alle parter, og derfor er det vigtigt, at der etableres en god kontakt og fælles forståelse mellem leder og medarbejder.

Ordentlige rammer

Der skal være ordentlige rammer for medarbejdere, der bliver ramt af stress. Derfor bør samarbejdet på tværs af myndigheder og andre aktører koordineres og kravene til den stressramte om dokumentation bør forenkles.  Der skal også være bedre muligheder for kompensation til personer, der har fået en psykisk arbejdsskade som følge af stress.
 

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.