Når flere kommuner som en konsekvens af myndighedernes corona-anbefalinger nu igen sender administrative medarbejdere på hjemmearbejde, kan det på flere måder være en fordel for både arbejdsgivere og ansatte. Det viser en undersøgelse, HK og AC har gennemført i Københavns Kommune, skriver Politiken.dk.

Et overvældende flertal på ikke mindre end 92 procent af de 2.249 administrative HK- og AC-medarbejdere, der deltog i undersøgelsen, ønsker fremover en mere fleksibel arbejdsdag med mulighed for at arbejde hjemme.

 

Fleksibilitet uden forstyrrelser

Tallene i undersøgelsen afslører, at ni ud af ti administrative medarbejdere i København sidder i storrumskontorer med flere end seks personer. Og de har store problemer med at finde tid og ro til at kunne koncentrere sig om opgaverne uden konstante afbrydelser.

Hovedparten af de ansatte fik med hjemsendelsen langt større fleksibilitet i forholdet mellem arbejde og privatliv. Og den tid, medarbejderne normalt bruger på transport, kunne i stedet bruges til de nødvendige opgaver i boligen og i forhold til det, der skulle udføres på jobbet, viser undersøgelsen.

De administrative medarbejdere i Københavns Kommune kan i mange tilfælde nå mere på kortere tid. Det har været positivt for produktiviteten.

Større produktivitet

Undersøgelsens resultater får de to fagforeninger til at efterlyse en forståelse for, at det rent faktisk kan være fordelagtigt for deres kommunale arbejdsgiver at tillade mere hjemmearbejde.

- Der er kommet mere fra hånden. Så vi ønsker, at man kigger på de erfaringer og på, hvordan man organiserer arbejdet, siger Karla Kirkegaard, næstformand i HK Kommunal Hovedstaden.

Hun vil have taget spørgsmålet op i de faglige samarbejdsudvalg med de kommunale arbejdsgivere, så man kan få drøftet, hvordan man tilrettelægger arbejdet.

Fællestillidsmanden for AC’erne i Københavns Kommune , Tanja Karpatschof, er enig:

- Det generelle billede er, at vore fysiske rammer har gjort det attraktivt at arbejde hjemme. De kan nå mere på kortere tid. Det har været positivt for produktiviteten, siger hun til Politiken.dk.

Ulemper ved hjemmearbejde

I forsommeren viste en undersøgelse fra HK Kommunal Danmark tilsvarende, at det store flertal af de kommunale og regionale HK’ere ser flere fordele i at have flere hjemmearbejdsdage.

Den nye undersøgelse fra de to fagforeninger i Københavns Kommune viser også, at flere ser ulemper ved hjemmearbejdet. De handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø i hjemmet og om, at man kan have svært ved at strukturere arbejdsdagen ved hjemmearbejde. Andre har savnet det sociale fællesskab.

Artiklen er opdateret 09. september 2020