HK Privats logo for kampagnen "Ikke hos os", som handler om seksuel chikane

Illustration: Morten Voigt

En yngre, kvindelig kontormedarbejder blev hen over foråret og sommeren 2018 udsat for gentagne tilfælde af seksuel chikane fra en mandlig kollega fra en anden afdeling. Opkald og SMS’er 20-50 gange om dagen, hvor manden enten onanerede eller simulerede onani og et overfald med seksuelle berøringer på et toilet på arbejdspladsen.

Manden er sågar blevet idømt syv års fængsel for på hendes privatadresse at have voldtaget hende flere gange. Da det ikke foregik på arbejdspladsen, var denne del dog ikke - direkte - en del af søgsmålet mod hendes nu tidligere arbejdsgiver.

HK krævede en godtgørelse på 150.000 kroner på grund af arbejdsgiverens passivitet i forhold til at sikre et chikanefrit miljø - herunder ikke mindst at manden ikke blev afskediget, da kvinden fortalte om overgrebene. Derudover en godtgørelse svarende til 12 måneders løn, da kvinden ifølge HK blev afskediget, fordi hun netop dagen før sin fyring havde fortalt arbejdsgiveren om overgrebene.

Læs også: Flerdobling af sager om seksuel chikane

Selv om byretten mente, at arbejdsgiveren ikke havde levet op til kravet om at sikre et chikanefrit miljø, fik kvinden kun tilkendt en godtgørelse på 25.000 kroner, altså langt under det HK krævede. Og derudover mente retten ikke, at det var bevist, at hun var blevet fyret for at fortælle om chikanen. Derfor fik hun alene en godtgørelse på én måneds løn for usaglig opsigelse.

En dom man i HK er stærkt utilfreds med. Både hvad angår størrelsen på godtgørelsen og dét, at retten ikke fandt det bevist, at kvinden blev fyret, fordi hun gjorde opmærksom på krænkelserne. Derfor bliver sagen anket til landsretten.

- Selv når vi ikke tager voldtægterne uden for arbejdspladsen i betragtning, så har hun altså været udsat for virkelig grove krænkelser, som er sket på arbejdspladsen og i arbejdstiden. Så godtgørelsen er chokerende lav, siger Maria Rasmussen, der er advokat i HK, og som har ført sagen for medlemmet.

 

SVÆRT AT VINDE EN SAG OM SEKSUEL CHIKANE

Hvorfor er det så svært at vinde en sag om seksuel chikane?
- Fordi det er enormt svært at løfte bevisbyrden, fordi hovedparten af seksuel chikane foregår i et rum mellem to personer, og dermed bliver det ord mod ord, når vi står i retssalen. Men vi kan også se, at selv med vidner er det meget svært at overbevise en domstol om, at der har været tale om seksuel chikane.

Hvad er det helt afgørende, hvis man skal vinde en sag om seksuel chikane?
- Ofte er det helt afgørende bevis skriftligt; kommunikation via sms, mails og messenger. Heldigvis - kan man sige i forhold til bevisførelsen - sker det mere og mere. Vi kan også se, at vidneforklaringer også bliver tillagt større vægt, hvis der samtidig er et skriftligt bevis. Retspraksis viser også, at det er afgørende, at den, som oplever sig krænket, har sagt tydeligt fra.

Kan man sige noget om, hvor ”slem” den seksuelle chikane skal være, før man kan vinde en sag - hvis man altså kan bevise det?
- Det har længe været et åbent spørgsmål, om der reelt findes en bagatelgrænse for, hvornår noget er seksuel chikane i juridisk forstand. Men der er kommet nogle domme de senere år ved domstole og i nævn, som peger i retning af, at der ikke findes en bagatelgrænse. Vi har blandt andet set en sag i ligebehandlingsnævnet, hvor en kvinde fik en godtgørelse på 30.000 kroner efter at have modtaget en besked, hvor der stod, ”du er sexet”.