Lina Gisselbæk Lauritsen - foto Tom Gotfred

Lina Gisselbæk Lauritsen, forhandlingschef i HK Stat: - Det vil være naturligt, at medarbejdere og ledelse tager whistleblowerordningen op efter den nuværende samarbejdsaftale, drøfter og forhandler den, for herefter at få ordningen etableret på arbejdspladsen. Foto: Tom Gotfred

Når man som whistleblower holder sig inden for lovgivningen og overholder sin tavshedspligt, bør det ikke få ansættelsesretlige konsekvenser at påpege urent trav. Men whistleblowere er ikke nødvendigvis beskyttet mod repressalier, forklarer forhandlingschef i HK Stat Lina Gisselbæk Lauritsen. 

Læs også: Medarbejder: Det er min pligt at råbe op

- Du kan aldrig være sikker på, om en arbejdsgiver ikke vil opfatte handlingen som ubelejlig og illoyal og derfor forsøger at komme med en eller anden ansættelsesretlig sanktion. Hvis du bliver afskediget, når du benytter dig af din ytringsret, vil det selvfølgelig være uberettiget, og du har krav på erstatning. Det vil være en usaglig afskedigelse, hvor ens fagforening skal føre sagen, forklarer hun.

Flere vil ytre sig

I takt med, at whistleblowerordninger udbredes, vil det få flere til at ytre sig om ulovligheder på deres arbejdsplads. Opmærksomheden på ordningerne kan gøre, at man føler sig mere tryg ved det, vurderer Lina Gisselbæk Lauritsen. 

- Der kommer en større bevidsthed om, at vi altså ikke skal finde os i, at tingene ikke foregår, som de bør foregå. Og at vi hver især har et ansvar. Der vil altid være nogle, der tænker – uha, det her er for farligt. Andre tænker – det her skal vi som en ordentlig offentlig myndighed have ryddet op i, fremhæver hun.

Læs også: En nødvendig nødbremse når tilliden svigter

Forhandlingschefen råder til, at man får drøftet på arbejdspladsen, hvorfor det er vigtigt at få en whistleblowerordning, og hvordan dem, der ytrer sig, beskyttes. Hun anbefaler, at medarbejderne er med i arbejdet med at tilrettelægge, hvordan whistleblowerordningen skal administreres og håndteres.

- Som ansat skal man føle, at det bliver en ordning, hvor der er de fornødne sikkerhedsforanstaltninger og den nødvendige beskyttelse, så man føler sig tryg ved at ytre sig, understreger Lina Gisselbæk Lauritsen.

Som whistleblower kan du indberette om:

  • Misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse.
  • Overtrædelse af lovgivningen; fx forvaltningsloven og databeskyttelsesloven.
  • Overtrædelse af interne retningslinjer; fx om regnskabsaflæggelse, tjenesterejser, gaver mv.
  • Konflikter på arbejdspladsen; fx grov chikane af medarbejderne.