Måske er du god til at knække tal. Eller er ekspert på virksomhedens distributionssystem. Eller er sproglig stærk. De fleste har godt styr på deres faglige kompetencer, men er knap så opmærksomme på de kompetencer, som også skal til, for at vi lykkedes i vores job. Fx evnen til at skabe gode og konstruktive samarbejder med kolleger og kunder. Eller evnen til at træde et skridt tilbage og overveje, om der findes andre og bedre måder at løse arbejdsopgaverne på. Andre end dem, I plejer at bruge.

HK Privats uddannelsesteam har udpeget 8 almene kompetencer, som du kan bruge i dit arbejde. Nogle kompetencer vil selvfølgelig være vigtigere for netop dig og dit job. Tjek listen og besøg også onlineuniverset "Fremtidens kompetencer". Her du får konkrete bud på, hvad du kan kunne, og relevante kursustilbud, som er gratis for dig som medlem af HK Privat.

Logo for kommunikation og relationer
Kommunikation og relationer
På et arbejdsmarked, der er i konstant udvikling og forandring, er der mere end nogensinde før brug for stærke kommunikationsevner og evnen til at skabe gode og sunde relationer for at skabe de bedste betingelser for godt samarbejde.
Som HK’er er du et bindeled på arbejdspladsen og i kontakt med mange mennesker hver dag. Det er dig, der knytter bånd mellem mennesker, opgaver og processer. Det er færdigheder, der ikke kan erstattes af robotter og digitale løsninger.

Logo for praktisk problemløsning
Praktisk problemløsning
Et højt tempo er én af de parametre, der definerer fremtidens arbejdsmarked. Det stiller store krav til vores evner til at håndtere uforudsete og afvigende situationer i hverdagen. HK’eren skal være dygtig til praktisk problemløsning.
Dine færdigheder i at kunne analysere og forstå et problem og derefter vurdere, hvilke handlinger, strategier eller værktøjer, der skal til for at løse problemet, er afgørende. Du er allerede godt klædt på med din viden om processer, procedurer og rutiner.

Logo for forretningsforståelse
Forretningsforståelse
Forretningsforståelse handler om at forstå det marked, den branche og den virksomhed, du arbejder for. Du skal vide, hvilken brik du udgør i det store puslespil. Det kræver, at du har kendskab til virksomhedens strategier, værdier og visioner, og at du er bevidst om, hvilken værdi din funktion skaber.
Som HK’er er du ekspert på netop det produkt eller den proces, du sidder med, og den viden, sammen med din generelle viden om virksomheden, er din fordel og styrke, når markeder og brancher forandrer sig.

Logo for kritisk tænkning
Kritisk tænkning
Kritisk tænkning handler kort fortalt om at kunne stille de gode spørgsmål. Det er evnen til at undre sig, forholde sig kritisk og udforske og udfordre forskellige perspektiver på en problemstilling.
Som HK’er er du allerede med til at finde nye løsninger, innovere og forbedre produkter, services og arbejdsgange.

Logo for kreativ tænkning
Kreativ tænkning
Kreativ tænkning er ikke en guddommelig gave, men en læringsproces. Det er evnen til at forholde sig nysgerrigt, openminded og at udfolde og forfølge nye tanker og ideer.
Du er som HK’er vigtig, når der skal innoveres og findes nye løsninger, for god udvikling og meningsfuld innovation er kun mulig, hvis man kender det eksisterende i dybden - og det gør du. HK’ere er gode til at have et blik for, hvor der er potentiale til at gøre tingene smartere, eller hvor nye løsninger kan skabe værdi.

Logo for teknologiforståelse
Teknologiforståelse
Teknologi er et omdrejningspunkt i dit arbejde. HK-opgaver bliver automatiseret og digitaliseret, når ny teknologi flytter ind og overtager rutineprægede opgaver. Derfor er det vigtigt, du har en god teknologiforståelse.
Som HK’er er du ekspert på din virksomheds processer og arbejdsgange. Det giver dig gode forudsætninger for at være med til at drive den teknologiske udvikling på din arbejdsplads.

Logo for forståelse for projektarbejde
Forståelse for projektarbejde
Projekter findes i alle virksomheder, i alle brancher, så uanset hvilket job eller hvilken funktion du har eller får i fremtiden, vil du uden tvivl skulle komme til at arbejde i kortere eller længerevarende projekter. Derfor er det vigtigt, at du har en grundlæggende forståelse for projektarbejde.
Som HK’er har du både stor viden om dit fagområde og kender arbejdsgangene og processerne i virksomheden. Den viden skal du bringe i spil i projektarbejdet, hvor du i fremtiden skal vænne dig til at se dig selv som ekspert og være en uundværlig del af projektgruppen.

Logo for servicemindset
Service-mindset
At have et servicemindset handler i høj grad om samarbejde og hjælpsomhed. Det handler ikke længere kun om, at man skal være serviceminded over for kunderne. Det er mindst lige så vigtigt, at man internt i virksomheden er serviceminded over for hinanden.
Som HK’er er du en vigtig brik i at få fællesskabet på arbejdspladsen til at fungere. Og du kan gøre en forskel ved at dele ud af din viden og være behjælpelig, når dine kolleger har brug for det.

hk.dk/fremtidenskompetencer
kan du få læringsmateriale og forslag til uddannelsesveje på AMU og akademiniveau inden for de 8 tværgående kompetencer. Det er også her, du kan få indsigt i udviklingen på dit fagområde og få konkrete bud på, hvordan du klæder sig bedst muligt på, inklusive gratis kursustilbud fra HK Privat.