Kvinde med headset foran computer

Her får du 10 gode tips til at lede onlinemøder:

 1. Vær bevidst om din rolle 
  Som facilitator af onlinemøder er det din opgave at gøre det let for deltagerne at udrette det, de ønsker. Du skal hjælpe deltagerne ved at styre formen og skabe mulighed for, at I kan komme bedst igennem indholdet og nå jeres mål.
 2. Forbered dig på mødet
  Sørg for at have et klart formål med mødet. Det gør det nemmere at lave en kort dagsorden med få - men de rette - deltagere, hvilket giver mere effektive møder.
 3. Brug tjeklister
  Både før, under og efter mødet. Tjeklister hjælper dig med fx at huske: Har du sendt bilag ud på forhånd? Har deltagerne brug for en pause undervejs? At følge op på mødet med en mail.
 4. Planlæg på forhånd
  Det er vigtigt både at planlægge indhold og proces før mødet. Så du foruden en dagsorden for, hvad I skal tale om, også tager stilling til og planlægger, hvordan I skal tale om det. Skal der tages beslutninger under punkt 4? Handler punkt 3 om at få nye ideer?
 5. Brug tid på at byde deltagerne velkommen
  Lad velkomsten være punkt 0 på dagsordenen, inden I går videre til punkt 1. Sæt rammen for mødet ved at gennemgå dagsordenen, hvordan I skal komme igennem den og hvilke forventninger, der er til deltagerne og brugen af tekniske hjælpemidler. Brug 1-5 min. på det.
 6. Involvér deltagerne
  Brug chats eller surveys undervejs og stil spørgsmål, der inviterer deltagerne til at byde ind og reflektere over, hvordan I bedst kommer videre. Såsom: Hvordan kan vi arbejde videre med de ideer, der er kommet frem i dag?
 7. Giv plads til stilhed
  Sørg for at give plads til, at deltagerne svarer på dine spørgsmål. Måske skal du være stille længere, end du finder naturligt. Vær ikke bange for stilheden. Den giver deltagerne tænkepauser.
 8. Brug timeouts
  Kører samtalen af sporet, kan du spørge: Taler vi stadig om det rette? Har vi brug for fem minutter om det her , før vi vender tilbage til dagsordenen?
 9. Hjælp med teknikken. Under online -møde kan opkobling, mikrofon eller kamera drille. Tilbyd din tekniske hjælp inden mødet eller bed om et break på få minutter til at hjælpe en mødedeltager
  Sørg for en god afslutning
  Det er vigtigt, at alle deltagere kommer godt fra mødet. Sæt 5-15 min. af til at afslutte. Bed om feedback og/eller opsummér på punkter. Slut af med det, der skal ske efter mødet: Hvem gør hvad?