En sag fra Afskedigelsesnævnet viser, at bevidste tjenesteforseelser, særligt hvis de er udført i privat interesse, bedømmes meget hårdt.

Og at der i sager om udstedelse af nøglekort, autorisationer mv. kan køres absolut nultolerance.

Det vil sige, at brud på instrukser, decorum og misligehold af regler kan medføre bortvisning.

En kommunal ansat i Borgerservice blev en fredag ved lukketid kontaktet af sin ægtefælle og spurgt, om hun kunne hjælpe med et nøglekort til NemID, som han havde brug for i forbindelse med et jobskifte. 

Han sendte en billedbesked af sit kørekort. Og kort tid efter fik hun udstedt et nøglekort til sin mand. 

NemID er en betroet opgave

Straksudstedelse af nøglekort til NemID forudsætter dog, at den pågældende personligt møder op, legitimerer sig og besvarer kontrolspørgsmål.

Kommunen bortviste medarbejderen og sagen endte altså hos opmanden, der i sin kendelse gav kommunen ret og bla lagde vægt på følgende:

- at udstedelse af NemID og nøglekort er en betroet stilling med krav om ansvarlighed og pålidelighed

- at udstedelsen skete for at varetage private interesser

- at medarbejderen begik en alvorlig tjenesteforseelse, og at dette udgjorde en grov misligholdelse