Natarbejde - Foto Unsplash

Gener ved nattearbejde kan nedsættes ved hjælpe af nye anbefalinger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Foto: Unsplash

Hver 13. på det danske arbejdsmarked er beskæftiget i jobs, hvor han eller hun arbejder helt eller delvist om natten. Og det trives flere med. Men for andre vil den slags forskudt arbejde bringe helbredet i alvorlig fare.
 
Adskillige undersøgelser har tidligere vist, at forskudt arbejde og nattevagter ofte slår vores nattesøvn i stykker. Og det kan øge risikoen for både ulykker og forskellige kræftformer samt medføre utilsigtede problemer for gravide.

Læs også: Forskudt arbejde stjæler nattesøvnen

Det har fået Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til at se nærmere på natarbejde – og vurdere, hvad der kan gøres for at afhjælpe risikoen for de sygdomme og den ødelagte søvn, der opstår på grund af den forskudte døgnrytme.

Nye anbefalinger på plads

Danske forskere inden for arbejdstid, helbred og ulykker har siden januar 2020 derfor gennemgået en lang række rapporter og undersøgelser på området. Og de er nu kommet frem til, at den store skurk og det mest ødelæggende for den ansatte med forskudt arbejde er de mange gentagne afbrydelser og forstyrrelser af døgnrytmen. Tilrettelæggelsen af natarbejdet bliver på den måde meget vigtigt.


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fremlægger nu på baggrund af forskernes resultater nye anbefalinger til tilrettelæggelse af natarbejde:
Højst 3 nattevagter i træk. 
Mindst 11 timer mellem to vagter. 
Højst 9 timers varighed per vagt.

Ligeledes anbefales det, at gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for spontan abort og andre graviditetskomplikationer.

Flere ulykker ved lange vagter

Anbefalingerne har bund i forskning, der fx viser, at risikoen for ulykker stiger med antallet af nattevagter i træk op til 4 nattevagter. På den 4. nattevagt var risikoen 35 % forøget i forhold til den første nattevagt. Studier af antallet af nattevagter i træk tyder desuden på, at risikoen for kræft er højere, jo flere nattevagter i træk, man har. 
Andre undersøgelser viser, at risikoen for ulykker stiger, hvis der er mindre end 11 timer mellem to vagter, og den stiger med yderligere 5 % for hver time, der er mindre mellem vagterne. En analyse viser desuden, at risikoen for ulykker var højere ved vagter af 10 timers varighed sammenlignet med vagter af 8 timer. 

Sammenhængen mellem fast natarbejde og spontan abort har i nye danske studier vist en cirka 30 % forhøjet risiko for spontan abort efter mere end 1 nattevagt om ugen samt forhøjet risiko for, at gravide melder sig syge efter en nattevagt sammenlignet med efter en dagvagt.

Sådan defineres natarbejde

Natarbejde defineres ofte som mindst 3 timers arbejde mellem klokken 23 og 06. Natarbejdet kan være tilrettelagt på forskellige måder, fx som 2- eller 3-holdsskift, som en del af skiftende arbejdstider eller som fast natarbejde.