Antallet af sager i Ligebehandlingsnævnet om forskelsbehandling og diskrimination mv. har ligget nogenlunde stabilt de seneste fem år.

Nævnet modtager godt 300 sager om året – og her er sager om kønsdiskrimination de mest hyppige – nemlig cirka hver tredje.

I årsberetningen sætter man dog fokus på en problemstilling, som er i stærk vækst – nemlig det at ansatte, der vender tilbage efter barsel, bliver mødt af ændringer i stillingen eller vilkår.

Fra løn til arkivarbejde

En kontorassistent havde fx før sin barsels primært siddet med lønopgaver og administration. Da hun kom tilbage bestod hendes opgaver nu pludselig af arkivarbejde, bookning af mødelokaler samt rensning og vedligeholdelse af kaffemaskinen. 

Her slog Nævnet fast, at ændringerne var så væsentlige, at kontorassistenten med rette kunne anse sig for afskediget, hvilket gav hende en godtgørelse svarende til omkring ni måneders løn.

I årsberetningen kan du også læse afgørelser om:

Ikke at vil give hånd pga religiøse årsager (og ja, det var det)

Hvor grænsen går for sexchikane

Om det er i orden at kørestolsbrugere er mindre fleksible (ja, det er det)