Urafstemningen er sket mellem den 1. juli og 21. august 2020, og optællingen er foretaget den 25. august med følgende resultat:

20 ud af 46 medlemmer har stemt, hvilket giver en stemmeprocent på 43,5 %.
19 medlemmer har stemt ja til overenskomstforliget – og en enkelt har stemt nej.

Revisorens erklæring om urafstemningen er vedlagt som dokumentation og orientering.