- At HK’s landsformand besøger os her i Frederikssund, giver en signalværdi, der er til at føle på. Vi er HK, og vi vil det her. Sådan lyder det fra Sony Kaur, der er fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Frederikssund Kommune.

Fællestillidsrepræsentantens markante udsagn skyldes, at hun og hele Frederikssund Kommunes HK-bestyrelse var omdrejningspunkt for HK Kommunal Formand, Lene Roeds, første egentlige arbejdspladsbesøg efter en lang periode med corona-restriktioner.

Lene Roed, der blev valgt som formand på HK Kommunals kongres i januar, har en stærk ambition om at besøge et stort antal kommunale og regionale arbejdspladser. Men først nu har corona-situationen tilladt et fysisk møde.

Spot på fødekæder og kompetenceudvikling

Frederikssunds hyggelige rådhus lagde lokaler til en intens og energifyldt dialog mellem den stærkt repræsenterede, lokale HK-bestyrelse med Sony Kaur i spidsen og formand Lene Roed. Blandt emnerne var naturligt nok OK21 og de rammer, corona-situationen sætter for nye aftaler om HK’ernes løn- og arbejdsforhold.

Bestræbelserne på at ansætte flere HK-elever, så fødekæden bliver holdt intakt, og mulighederne for videreuddannelse var også blandt de opmærksomhedspunkter, Lene Roed tog med sig i det videre arbejde. Fællesnævneren for formandens møde med kommunens HK-klub var den faglige rolle, HK’erne har i en moderne, offentlig virksomhed.

HK’ernes spidskompetencer

 
Senere gik turen videre til direktionsgangen, hvor Frederikssund Kommunes kommunaldirektør Torben Kjærgaard tog imod. Fleksible arbejdspladser og de muligheder og begrænsninger, erfaringerne under corona-situationen har medført, udgjorde det overordnede emne for det forholdsvist lange møde mellem kommunaldirektøren og HK Kommunal-formanden. 

 

Inden formandens visit blev afsluttet med et kort møde med kommunens borgmester, John Schmidt Andersen (V), nåede kommunaldirektøren at slå fast, at HK’erne under alle omstændigheder har nogle spidskompetencer, der ikke kan undværes i en veldreven kommune. 
 

 

Dynamisk HK-klub

Efter besøget på rådhuset i Frederikssund kunne en tilfreds formand konstatere, at alle parter bidrog til en god, konstruktiv og fremadrettet snak.

- Det har været en stor glæde for mig endelig at få mulighed for at komme på besøg på en arbejdsplads. Især fordi jeg klart fik indtryk af, at HK-klubben i Frederikssund Kommune er både veldrevet og dynamisk. Sammenholdet i klubben og blandt medlemmerne er stærkt og et eksempel til efterfølgelse, fornemmer jeg. Og så gør det heller ikke noget, at kommunens øverste ledelse vil og kan dialogen, siger Lene Roed og fortsætter:

- Jeg glæder mig i den grad til at komme ud at hilse på i andre kommuner og regioner, når ellers corona-situationen tillader det.